Các loại tiền điện tử:  11,164Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,589,479,588,638Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,901,330,626Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.1% ETH: 19.4%Phí gas trên ETH:  39 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,164Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,589,479,588,638Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,901,330,626Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.1% ETH: 19.4%Phí gas trên ETH:  39 Gwei
YPLT

yplutusYPLT

Xếp hạng -
Token
Trên 414 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

YPLT Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Governed by $yPLT token holders, PlutusSwap is a revolutionary AMM protocol built by the Plutus Capital community.