Các loại tiền điện tử:  12,037Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫40,876,814,876,481,520Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,963,268,165,827,393Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.9% ETH: 18.2%Phí gas trên ETH:  133 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,037Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫40,876,814,876,481,520Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,963,268,165,827,393Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.9% ETH: 18.2%Phí gas trên ETH:  133 Gwei
XEUR

xEUROXEUR

Xếp hạng -
Token
Trên 118 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

XEUR Dữ liệu về giá theo thời gian thực

xEURO (xEUR) is a token on the Ethereum blockchain that represents the EUR. xEuro.online is maintained and service provided by Etna Development OÜ.