Các loại tiền điện tử:  11,059Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,381,055,186,232Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,151,978,927Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.3% ETH: 18.0%Phí gas trên ETH:  27 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,059Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,381,055,186,232Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,151,978,927Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.3% ETH: 18.0%Phí gas trên ETH:  27 Gwei
PURA

PuraPURA

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 79 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored