Các loại tiền điện tử:  21,167Trao đổi:  525Vốn hóa thị trường:  $929,643,777,836.46Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $38,437,972,361.83Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.6% ETH: 17.1%Phí gas trên ETH:  4 Gwei
PURA

PuraPURA

Xếp hạng -
Đồng coin
On 55 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored