$MUNDO
MundoMundo giá
$MUNDO $0.001253
Thêm vào danh sách theo dõi
Dự án này là một danh sách không được theo dõi. For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
Được tài trợ


Mundo community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Tin tức về Mundo%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Mundo

Mundo is a blockchain-based open world fantasy MMORPG free to play, play to earn game where anyone can earn through grinding and skilled pvp gameplay.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát hành tiền ảo lần đầu (ICO)