Các loại tiền điện tử:  11,064Trao đổi:  389Vốn hóa thị trường:  $1,533,941,571,109Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,997,087,625Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.2% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  39 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,064Trao đổi:  389Vốn hóa thị trường:  $1,533,941,571,109Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,997,087,625Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.2% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  39 Gwei
MCN

MonetaVerdeMCN

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 7 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored