Vốn Hóa Thị Trường:
MillenniumCoin MillenniumCoin (MIL)
0.007675 USD
0.00001329 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
? MIL

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho MillenniumCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
05/06/2016 0.007612 0.007734 0.007612 0.007675 29 -
04/06/2016 0.007565 0.007843 0.007499 0.007618 29 -
03/06/2016 0.009554 0.010194 0.007538 0.007563 36 -
02/06/2016 0.009858 0.009982 0.009512 0.009555 106 -
01/06/2016 0.010389 0.011687 0.009579 0.009875 29 -
31/05/2016 0.009620 0.012795 0.009591 0.010390 42 -
30/05/2016 0.009967 0.010603 0.009574 0.009635 7 -
29/05/2016 0.009557 0.010635 0.009235 0.009954 45 -
28/05/2016 0.008769 0.009619 0.008754 0.009567 603 -
27/05/2016 0.008401 0.008855 0.008401 0.008773 92 -
26/05/2016 0.008547 0.010504 0.008300 0.008401 83 -
25/05/2016 0.009370 0.009591 0.008535 0.008546 46 -
24/05/2016 0.015319 0.015439 0.009372 0.009376 208 -
23/05/2016 0.028060 0.028064 0.008211 0.015323 4,348 -
22/05/2016 0.027491 0.032380 0.023715 0.028067 147 -
21/05/2016 0.028420 0.028491 0.027489 0.027494 5 -
20/05/2016 0.024985 0.031040 0.024376 0.028405 52 -
19/05/2016 0.024295 0.028277 0.022545 0.025037 246 -
18/05/2016 0.024051 0.026381 0.023866 0.024299 60 -
17/05/2016 0.026437 0.028142 0.023573 0.024052 473 -
16/05/2016 0.028552 0.036573 0.026445 0.026445 921 -
15/05/2016 0.023417 0.038099 0.023417 0.028558 2,474 -
14/05/2016 0.025741 0.025779 0.022809 0.023417 208 -
13/05/2016 0.030328 0.030348 0.025294 0.025741 36 -
12/05/2016 0.027150 0.030326 0.022566 0.030326 1,319 -
11/05/2016 0.032455 0.032662 0.025358 0.027146 105 -
10/05/2016 0.027726 0.032651 0.022907 0.032438 119 -
09/05/2016 0.030310 0.031161 0.023235 0.027982 159 -
08/05/2016 0.037173 0.037225 0.030141 0.030313 51 -
07/05/2016 0.030798 0.047286 0.028438 0.037164 1,138 -
06/05/2016 0.022560 0.056880 0.020209 0.030807 2,965 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About MillenniumCoin

MillenniumCoin (MIL) is a cryptocurrency. The last known price of MillenniumCoin is 0.007675 USD . More information can be found at http://www.millenniumcoin.net.
MillenniumCoin Price 0.007675 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu