Jibrel Network has undergone a swap with a ratio of 10 JNT to 1 SLICE (10:1). Check SLICE page for market data.
JNT

Jibrel NetworkJNT

Xếp hạng -
Token
Trên 881 danh sách theo dõi

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

JNT Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Jibrel Network (JNT) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Jibrel Network has a current supply of 200,000,000 with 0 in circulation. The last known price of Jibrel Network is 0.14026138 USD and is up 1.74 over the last 24 hours. More information can be found at https://jibrel.com/en.