JEDI

JEDI Coin giá 
JEDI

Thêm vào danh sách theo dõi
This is a preview page.
For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token
Nguồn cung lưu thông tự báo cáo
 
343,539,000,000 JEDI
93.10%
Tổng cung
 
369,000,000,000 JEDI
Nguồn cung tối đa
 
369,000,000,000 JEDI
Thẻ


JEDI Coin community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Tin tức về JEDI Coin%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về JEDI Coin

JEDI COIN is a meme coin from a galaxy far, far away.

We're on a mission to digital freedom.

Our coin is the lightsaber of our online autonomy.