Các loại tiền điện tử:  11,102Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,553,767,331,885Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,866,912,405Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.0% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  37 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,102Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,553,767,331,885Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,866,912,405Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.0% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  37 Gwei
HODL

HOdlcoinHODL

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 321 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored