Các loại tiền điện tử:  11,965Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫47,870,634,309,363,384Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫1,872,755,811,360,826Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.4% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  57 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,965Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫47,870,634,309,363,384Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫1,872,755,811,360,826Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.4% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  57 Gwei
HODL has migrated to HODL 2.0 For Details Click here
HODL

HODLHODL

Xếp hạng -
Token
Trên 34,607 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored