Các loại tiền điện tử:  11,961Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫48,877,778,607,198,696Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,077,900,096,389,012Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  78 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,961Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫48,877,778,607,198,696Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,077,900,096,389,012Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  78 Gwei
Các loại tiền điện tửCác TokenHODLDữ Liệu Lịch Sử Thị Trường
HODL has migrated to HODL 2.0 For Details Click here
HODL

HODLHODL

Xếp hạng -
Token
Trên 34,649 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored