Vốn Hóa Thị Trường:
CheckOutCoin CheckOutCoin (CXC)
0.000578 USD
0.00000198 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
2,928 USD
10 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
5,063,340 CXC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho CheckOutCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
15/07/2015 0.000570 0.000581 0.000570 0.000578 24 2,928
14/07/2015 0.000578 0.000587 0.000568 0.000570 23 2,884
13/07/2015 0.000615 0.000616 0.000556 0.000578 24 2,927
12/07/2015 0.000580 0.000623 0.000579 0.000616 25 3,115
11/07/2015 0.000564 0.000591 0.000561 0.000580 24 2,936
10/07/2015 0.000563 0.000584 0.000560 0.000564 23 2,852
09/07/2015 0.000552 0.000552 0.000545 0.000550 0 2,780
08/07/2015 0.000532 0.000557 0.000532 0.000552 0 2,791
07/07/2015 0.000565 0.000569 0.000530 0.000533 1 2,697
06/07/2015 0.000544 0.000583 0.000535 0.000565 0 2,856
05/07/2015 0.000574 0.000579 0.000533 0.000544 17 2,748
04/07/2015 0.000720 0.000722 0.000560 0.000574 1 2,902
03/07/2015 0.001048 0.001051 0.000712 0.000720 15 3,639
02/07/2015 0.000522 0.000528 0.000515 0.000515 78 2,604
01/07/2015 0.000520 0.000526 0.000520 0.000522 79 2,641
30/06/2015 0.001226 0.001278 0.001221 0.001246 0 6,296
29/06/2015 0.000691 0.001316 0.000691 0.001226 2 6,198
28/06/2015 0.000694 0.000695 0.000688 0.000692 49 3,499
25/06/2015 0.000880 0.000891 0.000880 0.000889 15 4,492
24/06/2015 0.000550 0.001218 0.000549 0.000880 33 4,449
23/06/2015 0.000551 0.000552 0.000549 0.000550 3 2,778
22/06/2015 0.000878 0.000890 0.000878 0.000890 2 4,497
21/06/2015 0.000444 0.000880 0.000441 0.000878 2 4,438
20/06/2015 0.000543 0.000952 0.000436 0.000444 14 2,243
19/06/2015 0.000424 0.000548 0.000424 0.000543 61 2,743
18/06/2015 0.000887 0.000898 0.000869 0.000886 2 4,478
17/06/2015 0.000793 0.000914 0.000779 0.000886 11 4,477
16/06/2015 0.000935 0.001007 0.000791 0.000791 4 3,998
15/06/2015 0.000817 0.000939 0.000817 0.000936 252 4,727
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About CheckOutCoin

CheckOutCoin (CXC) is a cryptocurrency. CheckOutCoin has a current supply of 5,063,340 CXC. The last known price of CheckOutCoin is 0.000578 USD .
CheckOutCoin Price 0.000578 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 2,928 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 5,063,340 CXC
Tổng cung tiền 5,063,340 CXC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu