CXP

CaixaPayCXP

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 838 danh sách theo dõi

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

CXP Dữ liệu về giá theo thời gian thực

CaixaPay (CXP) is a cryptocurrency . CaixaPay has a current supply of 107,325,266.02778296 with 78,905,322.21778296 in circulation. The last known price of CaixaPay is 0.1 USD and is up 3,854.11 over the last 24 hours. More information can be found at https://www.caixapay.com/.