Vốn Hóa Thị Trường:
Asset Backed Coin Asset Backed Coin (ABC)
0.102137 USD
0.00002429 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
? ABC

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Asset Backed Coin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
29/09/2017 0.102335 0.102335 0.102137 0.102137 245,681 -
28/09/2017 0.114722 0.127970 0.090563 0.102253 245,960 -
27/09/2017 0.089611 0.120594 0.085846 0.114862 292,072 -
26/09/2017 0.080365 0.095236 0.080365 0.089645 176,661 -
25/09/2017 0.074004 0.091945 0.070523 0.080412 200,173 -
24/09/2017 0.070364 0.074611 0.068848 0.074161 75,924 -
23/09/2017 0.065057 0.074914 0.065057 0.070364 78,378 -
22/09/2017 0.077539 0.081799 0.062401 0.064424 208,572 -
21/09/2017 0.068139 0.091031 0.063576 0.079390 262,984 -
20/09/2017 0.068040 0.070111 0.063184 0.068295 122,780 -
19/09/2017 0.073633 0.075611 0.063288 0.068060 225,773 -
18/09/2017 0.053926 0.076131 0.053773 0.071948 268,685 -
17/09/2017 0.060724 0.060724 0.048823 0.054177 131,876 -
16/09/2017 0.062555 0.073998 0.056605 0.058741 301,286 -
15/09/2017 0.100706 0.116117 0.049792 0.062356 779,574 -
14/09/2017 0.160628 0.179580 0.099621 0.100994 664,123 -
13/09/2017 0.185138 0.185138 0.139614 0.169516 471,253 -
12/09/2017 0.191847 0.220479 0.171334 0.185230 1,040,810 -
11/09/2017 0.144551 0.206720 0.143326 0.190311 475,160 -
10/09/2017 0.158909 0.181897 0.100745 0.143560 660,572 -
09/09/2017 0.169760 0.229947 0.147382 0.162043 665,231 -
08/09/2017 0.381484 0.381484 0.129291 0.172800 1,545,510 -
07/09/2017 0.358832 0.392610 0.331690 0.381480 838,518 -
06/09/2017 0.338916 0.391374 0.307997 0.356439 936,660 -
05/09/2017 0.258495 0.339304 0.222508 0.339304 868,214 -
04/09/2017 0.443700 0.444464 0.247705 0.267804 952,761 -
03/09/2017 0.471406 0.487414 0.413319 0.442913 278,133 -
02/09/2017 0.526424 0.578548 0.438941 0.471252 682,258 -
01/09/2017 0.462065 0.538165 0.461247 0.529017 501,272 -
31/08/2017 0.443999 0.469669 0.425038 0.461483 141,691 -
30/08/2017 0.494220 0.494220 0.396449 0.443978 248,098 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Asset Backed Coin

Asset Backed Coin (ABC) is a cryptocurrency. The last known price of Asset Backed Coin is 0.102137 USD . More information can be found at http://www.taiyilabs.com.
Asset Backed Coin Price 0.102137 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu