Vốn Hóa Thị Trường:
404 Coin 404 Coin (404)
0.000007 USD
1e-08 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
? 404

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho 404 Coin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
25/10/2016 0.000007 0.000007 0.000007 0.000007 1 -
24/10/2016 0.000007 0.000007 0.000007 0.000007 1 -
21/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
20/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
19/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
18/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 1 -
17/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 2 -
14/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
13/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
12/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
07/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
06/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
01/10/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
30/09/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 1 -
29/09/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
28/09/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 -
27/09/2016 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 3 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About 404 Coin

404 Coin (404) is a cryptocurrency. The last known price of 404 Coin is 0.000007 USD .
404 Coin Price 0.000007 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu