Top các token Zilliqa Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Zilliqa Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

71

5.63%0.88%

₫12.76T₫12,757,029,095,716

₫3,942,299,780,419

4,010,027,158 ZIL

12,976,190,542 ZIL

zilliqa-7d-price-graph

253

1.27%2.48%

₫2.30T₫2,303,774,572,183

₫46,351,848,351

2,820,200 XSGD

140,169,284 XSGD

xsgd-7d-price-graph

3105

1.26%18.91%

₫4.19B₫4,189,661,767

₫15,254,549,428

127,434,924 ZYRO

35,000,000 ZYRO

zyro-7d-price-graph

3220

8.15%5.12%
--

₫10,295,150,223

2,122,537 LUNR

0 LUNR

lunr-token-7d-price-graph

5130

0.93%13.37%
--

₫226,583,842

633,775 SCO

--
score-token-7d-price-graph

5324

6.56%9.13%

₫161.36B₫161,360,989,640

559,969 GZIL

governance-zil-7d-price-graph

5719

10.17%8.57%

₫1.45B₫1,448,362,049

291 DUCK

duckduck-7d-price-graph

5901

5.22%22.60%
--

₫53,336,224

38,722 BLOX

0 BLOX

blox-token-7d-price-graph

5923

9.13%8.45%
--

₫51,507,903

3,389 PORT

0 PORT

packageportal-7d-price-graph

5956

8.25%9.09%

₫4.26B₫4,255,623,742

₫48,909,312

91,943 FEES

8,000,000 FEES

unifees-7d-price-graph
ZilSwapZWAP$4.64
DeMon TokenDMZ$0.11
ZilPay Wallet / Dragon Zil TokenZLP$0.14
PELE NetworkPELE$0.00
CarbonCARB$0.17
ZilStreamSTREAM$0.02
RedChilliesREDC$0.11
zilSurveySRV$0.01
ZilWall PaintZPAINT$0.00
ZilWallZWALL$0.31
Sparda WalletSPW$0.00

Hiển thị 1 - 21 trong số 21

Hiển thị hàng

100