Top các token Zilliqa Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Zilliqa Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

163

₫445.91
0.30%1.98%0.80%

₫8.34T₫8,340,599,018,666

₫604,054,247,672

1,354,663,819 ZIL

18,704,789,775 ZIL

zilliqa-7d-price-graph

710

₫18,867.70
0.10%0.02%0.10%

₫727.73B₫727,729,218,424

₫6,151,736,564

326,046 XSGD

38,570,114 XSGD

xsgd-7d-price-graph

3602

₫1,381.03
0.12%1.93%0.22%

₫207.16B₫207,155,027,250

₫3,681,335,638

2,665,638 LUNR

150,000,000 LUNR

lunr-token-7d-price-graph

3843

₫1,337.53
0.08%1.49%14.85%

₫27.19B₫27,189,943,839

₫2,409,058,944

1,801,128 FPS

20,328,502 FPS

web3war-7d-price-graph

5670

₫96,974.12
0.09%2.01%4.24%

₫1.64T₫1,636,438,240,397

16,875,000 GZIL

governance-zil-7d-price-graph

8788

₫0.2853
0.01%3.26%5.38%------score-token-7d-price-graph

8792

₫43.08
0.01%3.26%21.10%

₫172.3M₫172,302,720

--

3,999,439 BLOX

blox-token-7d-price-graph

8793

₫32.46
0.01%3.26%5.38%----

0 DMZ

dmz-token-7d-price-graph

8846

₫1.45
0.01%3.26%5.38%

₫11.62M₫11,617,829

--

8,000,000 FEES

unifees-7d-price-graph
--------------------
RedChilliesREDC$--
ZilSwapZWAP$--
ZilPay Wallet / Dragon Zil TokenZLP$--
PackagePortalPORT$--
zilSurveySRV$--
ZilStreamSTREAM$--
CarbonCARB$--
ZilWall PaintZPAINT$--
DuckDuckDUCK$--
ZilWallZWALL$--
Sparda WalletSPW$--
PeleniaPELE$--
Hiển thị 1 - 22 trong số 22
Hiển thị hàng
100