Top các token Hybrid - PoW & nPoS hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Hybrid - PoW & nPoS. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

289

0.45%5.38%5.98%

₫2.04T₫2,044,723,306,961

₫376,274,575,011

3,654,768,431 REEF

19,860,470,753 REEF

reef-7d-price-graph

948

1.71%11.05%53.62%

₫125.85B₫125,852,223,251

₫11,759,145,614

6,916,505 NXS

74,023,875 NXS

nexus-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 2 trong số 2

Hiển thị hàng

100