Top các token Equihash hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Equihash. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

180

0.70%2.87%26.68%

₫8.7T₫8,702,116,200,632

16,328,269 ZEC

zcash-7d-price-graph

592

0.84%4.96%28.04%

₫1.32T₫1,316,413,495,310

₫84,855,754,691

8,763,560 KMD

135,953,876 KMD

komodo-7d-price-graph

1849

0.25%2.98%13.23%

₫14.01B₫14,007,328,965

--

9,287,024 ZCL

zclassic-7d-price-graph

1901

0.42%3.37%22.77%

₫11.6B₫11,599,843,225

--

13,385,891 ZER

zero-7d-price-graph

1961

0.25%2.98%13.23%

₫8.57B₫8,567,564,647

--

11,991,948 HUSH

hush-7d-price-graph
Hiển thị 1 - 5 trong số 5
Hiển thị hàng
100