Top các token Equihash hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Equihash. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

52

0.25%2.85%

₫19.82T₫19,820,604,914,557

14,759,950 ZEC

zcash-7d-price-graph

483

0.68%21.04%

₫686.69B₫686,694,635,021

₫37,742,194,988

7,285,300 KMD

132,551,284 KMD

komodo-7d-price-graph

1623

14.75%1.61%

₫12.88B₫12,883,245,802

₫2,347,770

2,185 HUSH

11,991,948 HUSH

hush-7d-price-graph

1724

13.88%18.53%

₫9.74B₫9,742,409,345

--

9,287,024 ZCL

zclassic-7d-price-graph

1933

0.14%6.29%

₫5.18B₫5,180,438,292

--

11,616,575 ZER

zero-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 5 trong số 5

Hiển thị hàng

100