Top Discount Token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Discount Token. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

23

₫151,511.39
0.04%0.58%1.36%

₫140.35T₫140,347,846,960,473

926,318,809 LEO

unus-sed-leo-7d-price-graph

42

₫1,2...05.39
0.44%1.71%7.15%

₫73.13T₫73,128,323,205,134

60,000,000 OKB

okb-7d-price-graph

89

₫265,011.80
0.09%0.82%0.49%

₫25.39T₫25,393,685,412,057

95,820,962 KCS

kucoin-token-7d-price-graph

108

₫205,361.65
0.33%1.37%1.94%

₫19.14T₫19,144,962,124,143

93,225,596 GT

gatetoken-7d-price-graph

165

₫112,326.60
0.29%2.68%8.81%

₫11.05T₫11,049,436,950,119

₫966,119,835,368

8,600,989 MX

98,368,834 MX

mx-token-7d-price-graph

509

₫14,126.03
0.17%1.19%7.31%

₫2.29T₫2,291,720,582,555

162,233,844 HT

htx-token-7d-price-graph

1383

₫3,314.20
0.17%0.61%0.01%

₫140.17B₫140,167,680,665

₫103,539,059

31,241 NEX

42,293,007 NEX

nash-7d-price-graph

1645

₫17.94
0.61%2.43%11.78%

₫56.19B₫56,188,894,285

₫13,880,767,429

773,703,360 VSYS

3,131,925,992 VSYS

v-systems-7d-price-graph

1881

₫234.52
0.15%1.45%0.87%

₫25.18B₫25,181,465,835

₫947,533,319

4,040,345 EXM

107,375,446 EXM

exmo-coin-7d-price-graph

4936

₫629.78
0.27%3.24%0.70%--

₫495,001,270

785,986 QASH

--qash-7d-price-graph
Space TokenSPACE$0.01
Bibox TokenBIX$0.00
HedgeTradeHEDG$0.03
CodexCDEX$0.00
BridgeCoinBCO$--
BitZ TokenBZ$--
ZB TokenZB$--
AgaveCoinAGVC$--
BHEX TokenBHC$--
BitfariFARI$--
Hiển thị 1 - 20 trong số 20
Hiển thị hàng
100