Top Discount token by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

34

12.68%
0.93%

$4,913,063,994

$1,296,863,651

$46,212,996

175,074,232 HT

2502-price-graph

46

2.29%
25.80%

$3,687,868,231

$3,192,458

$825,805

953,954,130 LEO

3957-price-graph

68

11.30%
12.17%

$1,752,842,733

$1,416,472,808

$48,486,020

60,000,000 OKB

3897-price-graph

100

10.37%
15.81%

$853,842,824

$39,579,084

$3,713,824

80,118,638 KCS

2087-price-graph

116

20.28%
8.29%

$595,165,544

$93,669,128

$12,381,795

78,672,854 GT

4269-price-graph

180

3.51%
7.03%

$244,263,017

$12,130,341

$23,007,377

463,288,810 ZB

3351-price-graph

223

18.07%
14.66%

$641,658,970

$1,182,737

$642,799

348,731,468 HEDG

3662-price-graph

278

17.03%
15.77%

$181,088,472

$237,377,969

$139,616,639

106,509,311 MX

4041-price-graph

496

11.85%
20.87%

$63,935,750

$3,591,724

$127,950,451

2,277,627,226 VSYS

3704-price-graph

547

6.13%
11.23%

$51,700,790

$219,856

$4,168,365

980,222,595 BDX

3987-price-graph
BitZ TokenBZ$0.40
QASHQASH$0.09
Bibox TokenBIX$0.17
AgaveCoinAGVC$0.05
BridgeCoinBCO$0.00
BHEX TokenBHC$0.17

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100