Các loại tiền điện tử:  21,167Trao đổi:  525Vốn hóa thị trường:  $929,471,886,653.662Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $38,314,476,310.75Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.6% ETH: 17.1%Phí gas trên ETH:  5 Gwei
ZB

ZB TokenZB

Xếp hạng -
Token
On 4,372 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

ZB Dữ liệu về giá theo thời gian thực

ZB Token (ZB) is an exchange token and the native currency of the ZB.COM crypto exchange. The ZB can be used to purchase monthly VIP status plans for transaction fee discounts, vote on exchange decisions, gain early access to special ZB launchpad events, receive crypto rewards from seasonal buybacks, and trade with other cryptocurrencies listed on the ZB exchange.