×
×
Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,715Vốn Hóa Thị Trường:  $271,260,406,000Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,967,732,747BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $271,260,406,000Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,967,732,747BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,715

Zebpay

$737,174 USD
76.56318950 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$392,461
$9,640.72
53.24%
524
Spot
Percentage
Gần đây
2
$97,022
$240.75
13.16%
158
Spot
Percentage
Gần đây
3
$66,748
$0.016553
9.05%
109
Spot
Percentage
Gần đây
4
$53,613
$0.207779
7.27%
140
Spot
Percentage
Gần đây
5
$50,648
$1.01
6.87%
175
Spot
Percentage
Gần đây
6
$47,907
$0.224994
6.50%
168
Spot
Percentage
Gần đây
7
$12,033
$47.28
1.63%
92
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,194
$244.49
1.11%
138
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,000
$2.70
0.41%
83
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,258
$9,641.43
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,105
$0.205793
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,017
$242.80
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$192
$0.989234
0.03%
96
Spot
Percentage
Gần đây
14
$91
$9,342.76
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5
$0.196092
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3
$242.04
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$221.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$281.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.388264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$10,576.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$238.82
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...