×
×
Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753Vốn hóa thị trường:  $395,130,604,870Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,857,844,464BTC Chiếm Ưu Thế:  61.6%
Vốn hóa thị trường:  $395,130,604,870Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,857,844,464BTC Chiếm Ưu Thế:  61.6%Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753

VinDAX

$1,014,427,135 USD
77,158 BTC

Thông tin về VinDAX

Launched in Mar 2019, VinDAX (Vin Digital Asset Exchange platform) is a centralized exchange based in Vietnam.

It also introduces VD, a functional coin designed to facilitate simple, successful trades using user-friendly tools. The VinDAX platform was built to offer feature such as trading and data analytics, trading bot functionality, and integrated trade signaling for entries and exits.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$621,065,704
$13,171.82
61.22%
253
Spot
Percentage
Gần đây
2
$209,368,758
$399.55
20.64%
128
Spot
Percentage
Gần đây
3
$40,999,311
$0.253679
4.04%
76
Spot
Percentage
Gần đây
4
$23,990,930
$398.40
2.36%
106
Spot
Percentage
Gần đây
5
$21,144,906
$54.96
2.08%
108
Spot
Percentage
Gần đây
6
$20,841,871
$18.70
2.05%
135
Spot
Percentage
Gần đây
7
$10,374,100
$8.74
1.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
8
$9,099,138
$54.81
0.90%
89
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,858,066
$9.74
0.77%
2
Spot
Percentage
Gần đây
10
$7,706,735
$54.77
0.76%
51
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,504,086
$10.73
0.74%
2
Spot
Percentage
Gần đây
12
$5,241,358
$0.084950
0.52%
6
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,593,079
$68.79
0.35%
1
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,813,594
$1.49
0.28%
-
Spot
Percentage
396 giờ trước
15
$2,452,847
$3.00
0.24%
2
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,157,189
$0.577377
0.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,791,068
$1.26
0.18%
3
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,620,515
$0.587695
0.16%
12
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,498,880
$8.09
0.15%
15
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $1,493,773
*** $0.546542
0.15%
-
Spot
Percentage
396 giờ trước
21
$1,290,424
$5.62
0.13%
3
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,138,065
$4.98
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,103,077
$3.73
0.11%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,021,491
$19.08
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,072,739
$18.75
0.11%
57
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,045,811
$4.40
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,026,087
$18.79
0.10%
66
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,019,220
$0.027075
0.10%
7
Spot
Percentage
Gần đây
29
$607,527
$0.994844
0.06%
39
Spot
Percentage
Gần đây
30
$502,768
$63.91
0.05%
76
Spot
Percentage
Gần đây
31
$495,244
$63.82
0.05%
83
Spot
Percentage
Gần đây
32
$481,920
$0.262465
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
33
$481,756
$0.253353
0.05%
32
Spot
Percentage
Gần đây
34
$425,736
$0.114945
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
35
$365,313
$213.67
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
36
$359,321
$30.26
0.04%
67
Spot
Percentage
Gần đây
37
$353,885
$30.04
0.03%
90
Spot
Percentage
Gần đây
38
$341,570
$63.54
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
39
$272,323
$50.87
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$248,786
$0.552012
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
41
$241,054
$76.78
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
42
$203,081
$0.662491
0.02%
-
Spot
Percentage
717 giờ trước
43
$181,573
$0.129503
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
44
$167,650
$0.127511
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
45
$126,756
$0.018012
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
46
$110,418
$75.41
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
47
$106,886
$9.12
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
48
$105,263
$0.027455
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
49
$86,985
$3.55
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
50
$86,147
$1.20
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
51
$70,117
$0.000037
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
52
$57,663
$3.40
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$55,754
$0.018068
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
54
$55,743
$36.68
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
55
$53,271
$0.027873
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
56
$50,316
$0.098869
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
57
$40,410
$66.77
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
58
*** $39,876
*** $0.026821
0.00%
-
Spot
Percentage
520 giờ trước
59
$38,302
$5.54
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
60
$38,011
$0.007773
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
61
$37,261
$0.124930
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
62
*** $36,060
*** $0.339690
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
63
*** $30,663
*** $0.300871
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$28,610
$0.007381
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$28,301
$1.01
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
66
$26,371
$0.029976
0.00%
-
Spot
Percentage
520 giờ trước
67
$26,530
$0.099543
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$22,778
$0.907558
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
69
$23,597
$0.481088
0.00%
-
Spot
Percentage
736 giờ trước
70
$22,817
$0.240074
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $22,006
*** $1.06
0.00%
-
Spot
Percentage
736 giờ trước
72
$21,796
$7.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$21,291
$1.03
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
74
$20,355
$0.008436
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
75
$20,252
$6.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$18,584
$0.088483
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
77
$18,497
$0.106364
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
78
$18,352
$0.086229
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
79
$18,214
$17.26
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
80
$17,494
$1.07
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
81
$15,975
$0.147066
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
82
$14,640
$0.365107
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
83
$13,302
$5.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$13,570
$0.055220
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
85
$13,060
$7.24
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
86
$12,967
$0.078754
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
87
$11,220
$0.108709
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
88
$11,111
$9.59
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
89
$10,683
$1.10
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
90
$10,517
$5.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$9,923
$0.010207
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
92
$9,924
$0.667895
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
93
$9,747
$0.054299
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
94
$9,607
$0.022482
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$9,003
$0.280536
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$8,913
$69.05
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
97
$8,800
$0.397207
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
98
$8,457
$1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$8,063
$1.14
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$7,853
$0.092902
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
101
$7,591
$0.017881
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
102
$7,043
$0.011438
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
103
$6,705
$0.008283
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
104
$6,536
$0.000032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$6,477
$0.012687
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
106
$6,440
$1.19
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
107
$6,347
$0.006354
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$6,310
$0.047714
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$5,723
$0.011782
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$6,043
$0.009903
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
111
$5,882
$0.010610
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$5,705
$0.000036
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
113
$5,540
$0.043913
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
114
$5,098
$0.010512
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$4,890
$0.000847
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
*** $4,518
*** $0.006837
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$4,102
$91.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$4,307
$0.008677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$4,255
$0.905208
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
120
$4,125
$0.047888
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
121
$3,699
$0.017228
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
122
$3,233
$0.862014
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
123
$2,931
$0.859364
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
124
$2,629
$0.000015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$2,581
$1.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$2,408
$0.236656
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
127
$2,341
$0.008073
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$2,298
$0.755720
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$2,247
$0.110182
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
130
$2,110
$1.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$1,927
$0.000032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
*** $2,062
*** $0.002362
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2,055
$0.005219
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
134
$1,708
$0.525901
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1,676
$0.002018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
*** $1,670
*** $1.35
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,503
$0.150248
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,463
$0.148830
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,430
$0.004608
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
140
$1,384
$0.031295
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,210
$0.159431
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1,195
$0.803455
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,185
$0.686170
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
144
$975
$0.576522
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
145
*** $719
*** $0.007494
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
146
*** $641
*** $0.017355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
*** $621
*** $0.010449
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$524
$0.524455
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
149
$430
$0.091460
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$441
$0.269261
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$438
$0.177229
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
152
$425
$0.157639
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
153
$386
$0.289182
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
154
$381
$0.001052
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$292
$0.000526
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
*** $263
*** $0.004470
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$260
$0.000164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$197
$0.025279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$187
$0.018678
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
160
$129
$0.002892
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
161
$28
$0.007889
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
162
$27
$0.037470
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$22
$0.004733
0.00%
-
Spot
Percentage
379 giờ trước
164
$20
$0.002037
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
165
*** $20
*** $0.048646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$16
$0.007593
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
*** $13
*** $0.035967
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$8
$0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$2
$0.098190
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
170
$2
$0.092033
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
171
*** $?
*** $60.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
*** $?
*** $26.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.111898
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.000999
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.001578
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
*** $?
*** $0.032869
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
*** $?
*** $0.025112
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
178
*** $?
*** $0.001599
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
179
$?
$0.005390
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.024980
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.000263
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$1.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.000288
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
184
$?
$0.009156
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000030
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
186
$?
$0.123587
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
187
$?
$0.017028
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
188
*** $?
*** $0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
189
$?
$0.000048
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
190
$?
$0.000046
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
191
$?
$0.010017
0.00%
-
Spot
Percentage
348 giờ trước
192
$?
$0.210361
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.067250
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
*** $?
*** $0.000280
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
195
$?
$2.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
*** $?
*** $4.73
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$3.46
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
198
*** $?
*** $0.000032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
*** $?
*** $0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
*** $?
*** $0.000014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.000526
0.00%
-
Spot
Percentage
324 giờ trước
202
$?
$0.002498
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
203
*** $?
*** $0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
204
$?
$0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.013410
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
206
*** $?
*** $0.098606
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
207
*** $?
*** $0.110702
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
208
*** $?
*** $0.000901
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
209
$?
$0.006574
0.00%
0
Spot
Percentage
15 giờ trước
210
$?
$0.005653
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.006725
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.854590
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.289061
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.005916
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.005380
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
*** $?
*** $0.004602
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
*** $?
*** $0.004000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.320108
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
219
$?
$19.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$18.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$12.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
*** $?
*** $0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$41.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.000265
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
225
*** $?
*** $0.003944
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
226
$?
$0.033789
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
227
*** $?
*** $86.14
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
228
$?
$0.000263
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
*** $?
*** $0.005916
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.002493
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.001666
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.987132
0.00%
-
Spot
Percentage
324 giờ trước
233
$?
$1.80
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.001183
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
*** $?
*** $0.000188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.023978
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
237
*** $?
*** $0.010510
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.125207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
*** $?
*** $0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.000160
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$63.54
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$53.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
*** $?
*** $0.000657
0.00%
-
Spot
Percentage
15 giờ trước
245
*** $?
*** $0.000504
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
246
$?
$3.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
*** $?
*** $0.001446
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.001631
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.052455
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
*** $?
*** $0.001152
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.021660
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.017223
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
*** $?
*** $0.010017
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.263435
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
*** $?
*** $0.026164
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.174288
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
*** $?
*** $0.078885
0.00%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
258
*** $?
*** $0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.210298
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.006968
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.005019
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
*** $?
*** $19.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$?
$0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.047589
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$?
$14.02
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
268
$?
$54.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
*** $?
*** $0.010387
0.00%
-
Spot
Percentage
324 giờ trước
270
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$?
$0.118196
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
272
$?
$38.46
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$47.25
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.000024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$?
$100.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
*** $?
*** $0.009559
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.242441
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
278
*** $?
*** $0.001446
0.00%
-
Spot
Percentage
492 giờ trước
279
*** $?
*** $0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.137655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.039964
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
*** $?
*** $0.394426
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
283
*** $?
*** $0.009055
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$4.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$4.00
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$3.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
*** $?
*** $0.008814
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.001709
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$0.000140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$0.003597
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
*** $?
*** $0.000200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
*** $?
*** $0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
*** $?
*** $5.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.403499
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.361557
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000520
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$1.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.015025
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...