×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,849Các thị trường giao dịch:  20,850Vốn Hóa Thị Trường:  $200,382,096,410Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,296,496,187BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $200,382,096,410Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,296,496,187BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  4,849Các thị trường giao dịch:  20,850

VinDAX

$522,093,183 USD
71,004 BTC

Thông tin về VinDAX

Launched in Mar 2019, VinDAX (Vin Digital Asset Exchange platform) is a centralized exchange based in Vietnam.

It also introduces VD, a functional coin designed to facilitate simple, successful trades using user-friendly tools. The VinDAX platform was built to offer feature such as trading and data analytics, trading bot functionality, and integrated trade signaling for entries and exits.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$233,101,485
$7,394.98
44.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$98,327,234
$153.76
18.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$59,107,999
$210.45
11.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$52,014,482
$0.233696
9.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$19,101,890
$48.48
3.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$12,736,883
$155.22
2.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$12,568,362
$9.81
2.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$6,927,533
$48.27
1.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,662,264
$48.61
1.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,730,291
$57.22
0.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,111,367
$0.016342
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,710,613
$2.41
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,622,553
$2.42
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,095,870
$10.96
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,094,027
$11.57
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$877,033
$2.42
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$867,930
$0.014557
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$638,519
$9.90
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$619,579
$10.95
0.12%
$3,356
Spot
Percentage
Gần đây
20
$578,557
$9.82
0.11%
$27,673
Spot
Percentage
Gần đây
21
$534,780
$0.431034
0.10%
$7,077
Spot
Percentage
Gần đây
22
$510,727
$0.620682
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$468,521
$0.612247
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$419,325
$0.747894
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$292,505
$0.040841
0.06%
$28,178
Spot
Percentage
Gần đây
26
$288,804
$0.015325
0.06%
$5,671
Spot
Percentage
Gần đây
27
$278,641
$0.381280
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$276,255
$0.156765
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$263,780
$29.66
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$260,566
$0.154482
0.05%
$483
Spot
Percentage
Gần đây
31
$258,084
$45.64
0.05%
$4,827
Spot
Percentage
Gần đây
32
$249,713
$29.81
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$190,936
$56.03
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$189,828
$29.82
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $158,133
*** $0.141931
0.03%
$211
Spot
Percentage
Gần đây
36
$140,777
$0.041580
0.03%
$14,140
Spot
Percentage
Gần đây
37
$122,363
$0.233680
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$114,671
$56.78
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$110,059
$0.066547
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$109,802
$0.233245
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$97,752
$0.111598
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$82,553
$6.67
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$42,160
$7.04
0.01%
$5,032
Spot
Percentage
Gần đây
44
$40,894
$0.045999
0.01%
$0.187586
Spot
Percentage
Gần đây
45
$36,911
$10.59
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$35,705
$0.361849
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$34,484
$1.06
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$33,494
$1.21
0.01%
$6,106
Spot
Percentage
Gần đây
49
$28,462
$1.21
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$27,053
$0.041642
0.01%
$9,628
Spot
Percentage
Gần đây
51
$22,586
$10.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$21,269
$0.801146
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$20,827
$0.038275
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$17,667
$2.45
0.00%
$1,093
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $17,152
*** $372.45
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$17,143
$2.17
0.00%
$6,430
Spot
Percentage
Gần đây
57
$15,867
$0.791661
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$11,683
$1.29
0.00%
$897
Spot
Percentage
Gần đây
59
$9,593
$2.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$9,269
$0.173607
0.00%
$106
Spot
Percentage
Gần đây
61
$8,583
$0.000017
0.00%
$31
Spot
Percentage
Gần đây
62
$8,515
$0.112841
0.00%
$32
Spot
Percentage
Gần đây
63
$4,631
$0.000123
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$3,061
$51.84
0.00%
$5,478
Spot
Percentage
Gần đây
65
$3,031
$0.007112
0.00%
$635
Spot
Percentage
Gần đây
66
$3,024
$0.000044
0.00%
$88
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,436
$0.058658
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,214
$0.059766
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2,038
$0.004579
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1,261
$0.005353
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$736
$0.000131
0.00%
$31
Spot
Percentage
Gần đây
72
*** $223
*** $0.001915
0.00%
$588
Spot
Percentage
4 giờ trước
73
$211
$0.989860
0.00%
$3,435
Spot
Percentage
Gần đây
74
$172
$0.000150
0.00%
$157
Spot
Percentage
Gần đây
75
$73
$6.05e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$54
$0.004139
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$51
$1.17
0.00%
$997
Spot
Percentage
Gần đây
78
$34
$0.000011
0.00%
$41
Spot
Percentage
Gần đây
79
$8
$0.000153
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$5
$0.004913
0.00%
$249
Spot
Percentage
Gần đây
81
$3
$0.002454
0.00%
$78
Spot
Percentage
Gần đây
82
$2
$0.004033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1
$0.001980
0.00%
$684
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.000220
0.00%
$1,227
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.000202
0.00%
$30
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.181574
0.00%
$142
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.021997
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.009679
0.00%
$615
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.735830
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.018404
0.00%
$252
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.022856
0.00%
$1,938
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.006452
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.014665
0.00%
$183
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.001534
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.000153
0.00%
$64
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.126189
0.00%
$139
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.232076
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.002200
0.00%
$510
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.292536
0.00%
$13,370
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.000499
0.00%
$1,390
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.001412
0.00%
$226
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.359283
0.00%
$6,718
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.000081
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$1.01
0.00%
$6,636
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.260768
0.00%
$10,171
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.256630
0.00%
$3,262
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.951036
0.00%
$2,173
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.029329
0.00%
$337
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$87.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.008161
0.00%
$829
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.004602
0.00%
$64
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$60.63
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.292536
0.00%
$978
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.046193
0.00%
$937
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$220.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.000029
0.00%
$176
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000614
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.059245
0.00%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.000073
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.014005
0.00%
$52
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...