Vốn Hóa Thị Trường:

Buda Buda

$89,370 USD
13.39 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/CLP $69,425 $6872.96 77.68% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/CLP $7,777 $239.99 8.70% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/PEN $3,795 $6813.01 4.25% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin Cash BCH/CLP $3,331 $481.33 3.73% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/PEN $1,719 $250.10 1.92% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/PEN $1,141 $59.58 1.28% Spot Percentage Gần đây
7 Ethereum ETH/ARS $1,118 $248.41 1.25% Spot Percentage Gần đây
8 Litecoin LTC/CLP $417 $60.00 0.47% Spot Percentage Gần đây
9 Ethereum ETH/BTC $371 $244.15 0.42% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/BTC $211 $61.66 0.24% Spot Percentage Gần đây
11 Bitcoin BTC/ARS $54 $6761.04 0.06% Spot Percentage Gần đây
12 Litecoin LTC/ARS $12 $59.71 0.01% Spot Percentage Gần đây
13 Litecoin LTC/COP $0 $66.94 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 Bitcoin Cash BCH/BTC $0 $474.01 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Bitcoin Cash BCH/PEN $0 $486.34 0.00% Spot Percentage Gần đây
16 Bitcoin BTC/COP $0 $7325.67 0.00% Spot Percentage Gần đây
17 Bitcoin Cash BCH/COP $0 $709.29 0.00% Spot Percentage Gần đây
18 Ethereum ETH/COP $0 $499.50 0.00% Spot Percentage Gần đây