Mercado Bitcoin

$9,487,665 USD
501.01285772 BTC

Thông tin về Mercado Bitcoin

Founded in 2013, Mercado Bitcoin describes itself as an alternative asset trading platform in Latin America. Mercado Bitcoin supports Brazilian Reals (BRL), offering BRL pairs for BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, and USDC. MB has launched in 2019 MB Digital Assets, an asset tokenization initiative that has issued more than BRL 25 MM in asset-backed tokens.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,633,584
$19,198.83
48.84%
145
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,219,440
$0.629982
23.39%
115
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,188,406
$601.71
12.53%
112
Spot
Percentage
Gần đây
4
$767,721
$89.42
8.09%
78
Spot
Percentage
Gần đây
5
$392,780
$294.32
4.14%
79
Spot
Percentage
Gần đây
6
$111,905
$0.013039
1.18%
45
Spot
Percentage
Gần đây
7
$73,344
$1.02
0.77%
101
Spot
Percentage
Gần đây
8
$63,400
$0.004531
0.67%
57
Spot
Percentage
Gần đây
9
$37,086
$1,862.47
0.39%
74
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...