DODO

DODO

Khối lượng(24 giờ)

$131,771,214.53

4,191 BTC

Thông tin về DODO

DODO is a next-generation on-chain liquidity provider, which leverages the Proactive Market Maker algorithm (PMM) to provide pure on-chain and contract-fillable liquidity for everyone.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Tether

$1.00

--

$54,549,649

41.40%

0

Gần đây

2

USD Coin

$1.00

--

$47,521,271

36.06%

0

Gần đây

3

Dai

$1.00

--

$15,395,655

11.68%

0

Gần đây

4

Wrapped Bitcoin

$31,397.20

--

$5,387,422

4.09%

0

Gần đây

5

USD Coin

$0.9947

--

$5,263,999

3.99%

0

Gần đây

6

WETH

$1,920.64

--

$1,136,329

0.86%

0

Gần đây

7

USD Coin

$0.9946

--

$1,091,949

0.83%

0

Gần đây

8

DODO

$0.9048

--

$675,482

0.51%

0

Gần đây

9

Chainlink

$17.45

--

$312,003

0.24%

0

Gần đây

10

Tether

$0.9351

--

$264,927

0.20%

0

Gần đây

11

yearn.finance

$70,986.66

--

$81,162

0.00%

0

935 giờ trước

12

1inch

$3.26

--

$65,173

0.00%

0

281 giờ trước

13

Aave

$387.04

--

$57,148

0.00%

0

56 ngày trước

14

Amp

$0.0654

--

$54,729

0.04%

0

Gần đây

15

Badger DAO

$9.54

--

$39,308

0.03%

0

Gần đây

16

Akita Inu

$0.000002369

--

$23,403

0.00%

0

393 giờ trước

17

Tether

$0.4002

--

$20,009

0.00%

0

654 giờ trước

18

RAI Finance

$0.7342

--

$19,677

0.01%

0

Gần đây

19

Tether

$0.9692

--

$19,222

0.01%

0

Gần đây

20

Dogelon Mars

$0.0000002942

--

$19,148

0.00%

0

768 giờ trước

21

Tether

$0.4608

--

$13,824

0.00%

0

845 giờ trước

22

CLAIM

$0.3161

--

$12,858

0.01%

0

Gần đây

23

Tether

$0.8427

--

$12,641

0.00%

0

154 giờ trước

24

KINE

$2.76

--

$11,962

0.00%

0

55 ngày trước

25

USD Coin

$0.3867

--

$11,600

0.00%

0

89 ngày trước

26

Xend Finance

$1.14

--

$11,401

0.00%

0

74 ngày trước

27

DODO

$0.9709

--

$9,224

0.01%

0

Gần đây

28

Wrapped Bitcoin

$36,643.60

--

$8,822

0.00%

0

762 giờ trước

29

SKALE Network

$0.2891

--

$8,674

0.00%

0

123 ngày trước

30

Tether

$0.8474

--

$8,474

0.00%

0

175 giờ trước

31

ETHA Lend

$0.2812

--

$8,100

0.01%

0

Gần đây

32

NAOS Finance

$2.17

--

$6,887

0.00%

0

816 giờ trước

33

USD Coin

$1.03

--

$5,138

0.00%

0

669 giờ trước

34

GamyFi Platform

$3.92

--

$4,946

0.00%

0

66 ngày trước

35

Xend Finance

$0.8517

--

$4,844

0.00%

0

60 ngày trước

36

Tether

$0.2642

--

$4,701

0.00%

0

123 ngày trước

37

Render Token

$0.7098

--

$4,675

0.00%

0

34 giờ trước

38

USD Coin

$0.4071

--

$4,071

0.00%

0

123 ngày trước

39

InsurAce

$10.76

--

$3,930

0.00%

0

80 ngày trước

40

Tether

$0.7739

--

$3,870

0.00%

0

353 giờ trước

41

Compound

$269.83

--

$3,373

0.00%

0

750 giờ trước

42

Verasity

$0.01131

--

$3,325

0.00%

0

Gần đây

43

Tether

$1.03

--

$3,099

0.00%

0

Gần đây

44

Stone DeFi

$2.98

--

$2,982

0.00%

0

59 ngày trước

45

Konomi Network

$0.428

--

$2,938

0.00%

0

Gần đây

46

GamyFi Platform

$11.29

--

$2,821

0.00%

0

83 ngày trước

47

Tether

$0.1867

--

$2,800

0.00%

0

835 giờ trước

48

PeerEx

$0.0009827

--

$2,478

0.00%

0

123 ngày trước

49

Occam.Fi

$10.36

--

$2,416

0.00%

0

42 giờ trước

50

Wrapped CrescoFin

$47.24

--

$2,362

0.00%

0

60 ngày trước

51

Verasity

$0.01635

--

$2,283

0.00%

0

71 ngày trước

52

Tether

$1.13

--

$2,260

0.00%

0

74 ngày trước

53

Dai

$0.8934

--

$2,234

0.00%

0

Gần đây

54

Instadapp

$10.36

--

$2,049

0.00%

0

31 giờ trước

55

Pendle

$1.90

--

$1,964

0.00%

0

53 ngày trước

56

Tether

$0.3375

--

$1,880

0.00%

0

66 ngày trước

57

GAMEE

$0.3188

--

$1,792

0.00%

0

306 giờ trước

58

Tether

$0.5602

--

$1,120

0.00%

0

106 giờ trước

59

Tether

$0.2504

--

$1,072

0.00%

0

83 ngày trước

60

DODO

$1.30

--

$1,062

0.00%

0

49 giờ trước

61

USD Coin

$0.2093

--

$1,047

0.00%

0

87 ngày trước

62

XYO

$0.004985

--

$804.79

0.00%

0

Gần đây

63

StakerDAO

$0.07504

--

$671.28

0.00%

0

311 giờ trước

64

Tether

$0.2922

--

$584.40

0.00%

0

102 ngày trước

65

SushiSwap

$13.37

--

$572.64

0.00%

0

665 giờ trước

66

WETH

$1,909.19

--

$563.08

0.00%

0

97 giờ trước

67

USD Coin

$0.9267

--

$543.50

0.00%

0

Gần đây

68

KINE

$2.11

--

$519.44

0.00%

0

70 giờ trước

69

USD Coin

$0.3435

--

$515.29

0.00%

0

48 ngày trước

70

Fei Protocol

$0.4616

--

$507.81

0.00%

0

56 ngày trước

71

Tether

$0.8588

--

$429.40

0.00%

0

56 ngày trước

72

BlackPool

$2.40

--

$422.56

0.00%

0

249 giờ trước

73

USD Coin

$0.07583

--

$379.13

0.00%

0

53 ngày trước

74

XYO

$0.004726

--

$361.06

0.00%

0

Gần đây

75

Uniswap

$21.37

--

$321.59

0.00%

0

359 giờ trước

76

StakerDAO

$0.04164

--

$303.97

0.00%

0

15 giờ trước

77

DODO

$1.10

--

$289.61

0.00%

0

130 giờ trước

78

USD Coin

$0.4822

--

$241.09

0.00%

0

47 ngày trước

79

Oxygen

$0.04454

--

$222.63

0.00%

0

96 ngày trước

80

USD Coin

$0.4997

--

$149.90

0.00%

0

81 ngày trước

81

Ethersocks

$98.62

--

$135.88

0.00%

0

Gần đây

82

Ethersocks

$167.24

--

$99.66

0.00%

0

161 giờ trước

83

AntiMatter

$0.07446

--

$99.29

0.00%

0

66 ngày trước

84

Tether

$0.9523

--

$97.07

0.00%

0

157 giờ trước

85

Synthetix

$14.28

--

$85.65

0.00%

0

56 ngày trước

86

Stone DeFi

$0.8166

--

$85.20

0.00%

0

218 giờ trước

87

DeFiner

$0.1038

--

$80.98

0.00%

0

33 giờ trước

88

Tether

$0.5245

--

$56.48

0.00%

0

498 giờ trước

89

Tether

$0.05224

--

$18.29

0.00%

0

410 giờ trước

90

Small dogecoin

<$0.00000001

--

$9.26

0.00%

0

974 giờ trước

91

Alphr finance

$0.001511

--

$4.43

0.00%

0

54 ngày trước

92

ShuttleOne

$0.003948

--

$1.22

0.00%

0

105 ngày trước

93

ORAO Network

$0.00001012

--

$0.10

0.00%

0

256 giờ trước

94

GamyFi Platform

$0.0004604

--

$0.08

0.00%

0

56 ngày trước