Vốn Hóa Thị Trường:

Coinut Coinut

$16,142 USD
4.63 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/SGD $4,234 $3441.78 26.23% Spot Percentage Gần đây
2 Litecoin LTC/USD $2,567 $24.22 15.90% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/USDT $1,636 $3560.40 10.13% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin BTC/USD $882 $3414.39 5.46% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/LTC $757 $91.48 4.69% Spot Percentage Gần đây
6 Zcash ZEC/LTC $648 $56.36 4.02% Spot Percentage Gần đây
7 Ethereum ETH/SGD $638 $90.01 3.95% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum ETH/USDT $555 $92.66 3.44% Spot Percentage Gần đây
9 Ethereum ETH/USD $552 $90.03 3.42% Spot Percentage Gần đây
10 Zcash ZEC/USDT $513 $57.65 3.18% Spot Percentage Gần đây
11 Monero XMR/LTC $483 $44.21 2.99% Spot Percentage Gần đây
12 Monero XMR/USDT $468 $44.99 2.90% Spot Percentage Gần đây
13 Litecoin LTC/SGD $399 $24.29 2.47% Spot Percentage Gần đây
14 Litecoin LTC/USDT $359 $24.99 2.22% Spot Percentage Gần đây
15 Zcash ZEC/USD $303 $55.47 1.88% Spot Percentage Gần đây
16 Zcash ZEC/BTC $292 $56.79 1.81% Spot Percentage Gần đây
17 Ethereum ETH/BTC $174 $92.03 1.08% Spot Percentage Gần đây
18 Monero XMR/BTC $155 $43.89 0.96% Spot Percentage Gần đây
19 Litecoin LTC/BTC $124 $24.40 0.77% Spot Percentage Gần đây
20 Ethereum Classic ETC/LTC $80 $4.03 0.50% Spot Percentage Gần đây
21 Bitcoin BTC/CAD $76 $3393.82 0.47% Spot Percentage Gần đây
22 Zcash ZEC/SGD $69 $55.46 0.42% Spot Percentage Gần đây
23 Ethereum Classic ETC/USDT $59 $4.08 0.36% Spot Percentage Gần đây
24 Litecoin LTC/CAD $35 $24.13 0.21% Spot Percentage Gần đây
25 Ethereum Classic ETC/BTC $34 $3.97 0.21% Spot Percentage Gần đây
26 Ethereum ETH/CAD $30 $89.15 0.19% Spot Percentage Gần đây
27 Zcash ZEC/CAD $20 $55.11 0.13% Spot Percentage Gần đây