×
×
Các loại tiền điện tử:  7,449Các thị trường giao dịch:  31,592Vốn hóa thị trường:  $364,792,179,759Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,172,471,040BTC Chiếm Ưu Thế:  59.5%
Vốn hóa thị trường:  $364,792,179,759Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,172,471,040BTC Chiếm Ưu Thế:  59.5%Các loại tiền điện tử:  7,449Các thị trường giao dịch:  31,592

Coinut

$54,317.67 USD
4.63594126 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$14,825
$11,746.37
27.29%
267
Spot
Percentage
Gần đây
2
$10,160
$48.09
18.70%
152
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,522
$377.62
15.69%
201
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,064
$47.44
11.16%
77
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,920
$130.05
10.90%
180
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,052
$55.62
5.62%
116
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,175
$63.68
4.00%
119
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,702
$377.42
3.13%
93
Spot
Percentage
Gần đây
9
$873
$55.64
1.61%
90
Spot
Percentage
Gần đây
10
*** $431
*** $183.18
0.79%
87
Spot
Percentage
Gần đây
11
$219
$11,706.92
0.40%
114
Spot
Percentage
Gần đây
12
$131
$0.994336
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$75
$11,430.00
0.14%
235
Spot
Percentage
Gần đây
14
$44
$228.15
0.08%
159
Spot
Percentage
Gần đây
15
$35
$380.79
0.06%
159
Spot
Percentage
Gần đây
16
$24
$7,350.14
0.04%
117
Spot
Percentage
Gần đây
17
$23
$130.29
0.04%
136
Spot
Percentage
Gần đây
18
$23
$128.33
0.04%
74
Spot
Percentage
Gần đây
19
$12
$69.60
0.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6
$49.72
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
21
$0.300530
$5.14
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
22
$0.281649
$36.61
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
23
$0.194029
$48.51
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
24
$0.178230
$378.06
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
25
$0.055068
$5.51
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
26
$0.047041
$6.30
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
27
$0.016264
$5.27
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
28
$0.006045
$67.17
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...