Vốn Hóa Thị Trường:

Coinut Coinut

$2,247,202 USD
347.13 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USDT $1,486,789 $6488.03 66.16% Spot Percentage Gần đây
2 Zcash ZEC/USDT $382,188 $116.40 17.01% Spot Percentage Gần đây
3 Monero XMR/USDT $342,226 $105.06 15.23% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/USDT $9,257 $52.46 0.41% Spot Percentage Gần đây
5 Bitcoin BTC/CAD $4,497 $6612.39 0.20% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/SGD $4,382 $6479.61 0.20% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/USD $2,621 $52.97 0.12% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum ETH/SGD $2,426 $202.19 0.11% Spot Percentage Gần đây
9 Zcash ZEC/BTC $2,330 $117.82 0.10% Spot Percentage Gần đây
10 Zcash ZEC/SGD $1,871 $116.30 0.08% Spot Percentage Gần đây
11 Litecoin LTC/SGD $1,339 $52.56 0.06% Spot Percentage Gần đây
12 Ethereum ETH/CAD $1,326 $205.03 0.06% Spot Percentage Gần đây
13 Ethereum ETH/USD $1,194 $208.32 0.05% Spot Percentage Gần đây
14 Zcash ZEC/CAD $867 $117.77 0.04% Spot Percentage Gần đây
15 Zcash ZEC/LTC $864 $116.04 0.04% Spot Percentage Gần đây
16 Zcash ZEC/USD $844 $123.52 0.04% Spot Percentage Gần đây
17 Ethereum Classic ETC/USDT $581 $9.59 0.03% Spot Percentage Gần đây
18 Bitcoin BTC/USD $566 $6696.50 0.03% Spot Percentage Gần đây
19 Litecoin LTC/CAD $372 $52.52 0.02% Spot Percentage Gần đây
20 Litecoin LTC/BTC $362 $52.18 0.02% Spot Percentage Gần đây
21 Ethereum ETH/LTC $256 $201.90 0.01% Spot Percentage Gần đây
22 Ethereum ETH/USDT $28 $201.33 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 Ethereum Classic ETC/LTC $7 $9.57 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 Ethereum Classic ETC/BTC $5 $9.58 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 Monero XMR/LTC $2 $104.83 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 Ethereum ETH/BTC $1 $202.18 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 Monero XMR/BTC $0 $103.58 0.00% Spot Percentage Gần đây