Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Coinut Coinut

$12,537 USD
1.25 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Ethereum ETH/SGD $3,163 $206.90 25.23% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/SGD $2,420 $9971.61 19.30% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/USDT $1,566 $10021.16 12.49% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/USDT $1,465 $211.16 11.69% Spot Percentage Gần đây
5 Monero XMR/USDT $1,263 $72.28 10.07% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/SGD $841 $71.53 6.71% Spot Percentage Gần đây
7 Zcash ZEC/USDT $729 $46.17 5.82% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum Classic ETC/USDT $590 $6.01 4.71% Spot Percentage Gần đây
9 Litecoin LTC/USDT $271 $72.11 2.16% Spot Percentage Gần đây
10 Ethereum ETH/BTC $101 $210.73 0.81% Spot Percentage Gần đây
11 Zcash ZEC/SGD $61 $51.91 0.49% Spot Percentage Gần đây
12 Zcash ZEC/BTC $29 $52.11 0.23% Spot Percentage Gần đây
13 Litecoin LTC/BTC $22 $70.91 0.17% Spot Percentage Gần đây
14 Monero XMR/LTC $7 $71.11 0.06% Spot Percentage Gần đây
15 Bitcoin BTC/CAD $2 $9954.81 0.02% Spot Percentage Gần đây
16 Litecoin LTC/USD $2 $71.56 0.01% Spot Percentage Gần đây
17 Monero XMR/BTC $1 $80.01 0.01% Spot Percentage Gần đây
18 Litecoin LTC/CAD $1 $72.51 0.01% Spot Percentage Gần đây
19 Bitcoin BTC/USD $1 $9995.68 0.01% Spot Percentage Gần đây
20 Ethereum Classic ETC/LTC $1 $6.14 0.01% Spot Percentage Gần đây
21 Ethereum ETH/USD $1 $207.83 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 Ethereum ETH/CAD $0 $206.53 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 Ethereum Classic ETC/BTC $0 $5.91 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 Zcash ZEC/LTC $0 $49.67 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 Ethereum ETH/LTC $0 $209.21 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 Zcash ZEC/USD $0 $46.04 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 Zcash ZEC/CAD $0 $46.00 0.00% Spot Percentage Gần đây

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 ETC/SGD 1.59636363636e-05 8.25 Gần đây
2 USDT/SGD 0.35106 1.379 Gần đây
3 USDT/USD 0.34936 0.997 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request