×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $273,238,218,675Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $86,065,804,035BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $273,238,218,675Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $86,065,804,035BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626

Coinut

$22,274.07 USD
2.31863791 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,740
$9,608.37
57.20%
136
Spot
Percentage
Gần đây
2
$7,214
$46.67
32.39%
88
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,017
$40.70
9.05%
0
Spot
Percentage
105 giờ trước
4
$427
$46.76
1.92%
99
Spot
Percentage
Gần đây
5
$424
$180.08
1.90%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
$398
$215.03
1.79%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$278
$68.03
1.25%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$239
$59.36
1.07%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$86
$249.87
0.39%
32
Spot
Percentage
Gần đây
10
$58
$46.78
0.26%
108
Spot
Percentage
Gần đây
11
$54
$9,600.14
0.24%
162
Spot
Percentage
Gần đây
12
$43
$9,616.62
0.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
13
$41
$52.53
0.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$39
$52.42
0.17%
83
Spot
Percentage
Gần đây
15
$35
$67.49
0.16%
71
Spot
Percentage
Gần đây
16
$26
$46.75
0.12%
88
Spot
Percentage
Gần đây
17
$25
$6.84
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$23
$7,225.69
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$20
$52.44
0.09%
101
Spot
Percentage
Gần đây
20
$19
$6.82
0.09%
7
Spot
Percentage
Gần đây
21
$18
$6.80
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$15
$267.88
0.07%
3
Spot
Percentage
Gần đây
23
$13
$239.99
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$11
$67.75
0.05%
48
Spot
Percentage
Gần đây
25
$10
$288.28
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$8
$1.00
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7
$6.85
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
$5
$42.37
0.02%
86
Spot
Percentage
Gần đây
29
$0.276880
$35.99
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...