Vốn Hóa Thị Trường:

Coinut Coinut

$33,088 USD
8.39 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/SGD $7,938 $3862.20 23.99% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/USD $6,387 $3892.95 19.30% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/USDT $4,694 $3916.65 14.19% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/SGD $2,289 $145.49 6.92% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/LTC $1,413 $149.36 4.27% Spot Percentage Gần đây
6 Ethereum ETH/USDT $1,306 $147.17 3.95% Spot Percentage Gần đây
7 Ethereum ETH/BTC $792 $148.83 2.39% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum ETH/USD $748 $146.03 2.26% Spot Percentage Gần đây
9 Zcash ZEC/USDT $744 $55.96 2.25% Spot Percentage Gần đây
10 Zcash ZEC/LTC $684 $55.19 2.07% Spot Percentage Gần đây
11 Monero XMR/USDT $664 $52.22 2.01% Spot Percentage Gần đây
12 Zcash ZEC/SGD $630 $53.82 1.90% Spot Percentage Gần đây
13 Zcash ZEC/BTC $622 $54.63 1.88% Spot Percentage Gần đây
14 Litecoin LTC/SGD $582 $47.06 1.76% Spot Percentage Gần đây
15 Monero XMR/LTC $581 $51.97 1.76% Spot Percentage Gần đây
16 Litecoin LTC/USD $561 $47.22 1.70% Spot Percentage Gần đây
17 Litecoin LTC/USDT $517 $47.73 1.56% Spot Percentage Gần đây
18 Monero XMR/BTC $460 $52.39 1.39% Spot Percentage Gần đây
19 Zcash ZEC/USD $367 $55.44 1.11% Spot Percentage Gần đây
20 Bitcoin BTC/CAD $334 $3871.98 1.01% Spot Percentage Gần đây
21 Litecoin LTC/BTC $324 $47.49 0.98% Spot Percentage Gần đây
22 Ethereum Classic ETC/USDT $203 $4.77 0.61% Spot Percentage Gần đây
23 Ethereum Classic ETC/LTC $136 $4.54 0.41% Spot Percentage Gần đây
24 Litecoin LTC/CAD $47 $47.19 0.14% Spot Percentage Gần đây
25 Ethereum Classic ETC/BTC $38 $4.66 0.12% Spot Percentage Gần đây
26 Ethereum ETH/CAD $25 $144.34 0.07% Spot Percentage Gần đây
27 Zcash ZEC/CAD $2 $53.76 0.01% Spot Percentage Gần đây