Vốn Hóa Thị Trường:

Coinut Coinut

$182,237 USD
29.60 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 Litecoin LTC/USDT $63,547 $85.82 34.87% Gần đây
2 Ethereum ETH/USDT $46,884 $472.69 25.73% Gần đây
3 Bitcoin BTC/USDT $25,021 $6165.57 13.73% Gần đây
4 Bitcoin BTC/SGD $12,015 $6325.84 6.59% Gần đây
5 Ethereum Classic ETC/USDT $11,625 $15.33 6.38% Gần đây
6 Ethereum ETH/BTC $9,363 $471.42 5.14% Gần đây
7 Ethereum ETH/SGD $2,838 $485.87 1.56% Gần đây
8 Litecoin LTC/SGD $2,603 $84.99 1.43% Gần đây
9 Litecoin LTC/BTC $2,072 $85.90 1.14% Gần đây
10 Ethereum Classic ETC/BTC $1,965 $15.26 1.08% Gần đây
11 Ethereum Classic ETC/LTC $1,154 $15.23 0.63% Gần đây
12 Ethereum ETH/LTC $1,150 $473.06 0.63% Gần đây
13 Litecoin LTC/USD $733 $84.53 0.40% Gần đây
14 Bitcoin BTC/USD $727 $6108.82 0.40% Gần đây
15 Tether USDT/USD $526 $1.00 0.29% Gần đây
16 Zcash ZEC/LTC $4 $205.64 0.00% Gần đây
17 Monero XMR/BTC $4 $123.21 0.00% Gần đây
18 Zcash ZEC/USDT $4 $16.01 0.00% Gần đây
19 Zcash ZEC/BTC $0 $100.12 0.00% Gần đây
20 Tether USDT/SGD $0 $0.968343 0.00% Gần đây
21 Monero XMR/USDT $0 $199.24 0.00% Gần đây
22 Monero XMR/LTC $0 $104.92 0.00% Gần đây