Vốn Hóa Thị Trường:

Coinut Coinut

$119,477 USD
18.45 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Category Fee Type Đã được cập nhật
1 Ethereum ETH/USDT $26,225 $299.40 21.95% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/USD $21,631 $6459.22 18.11% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/SGD $19,688 $6473.51 16.48% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/USDT $16,869 $57.53 14.12% Spot Percentage Gần đây
5 Litecoin LTC/USD $12,228 $57.66 10.23% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/USDT $11,773 $6468.71 9.85% Spot Percentage Gần đây
7 Ethereum ETH/BTC $4,688 $300.05 3.92% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum Classic ETC/USDT $3,044 $13.21 2.55% Spot Percentage Gần đây
9 Litecoin LTC/SGD $1,152 $57.99 0.96% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/BTC $1,061 $57.37 0.89% Spot Percentage Gần đây
11 Ethereum ETH/LTC $392 $299.41 0.33% Spot Percentage Gần đây
12 Ethereum ETH/SGD $345 $300.66 0.29% Spot Percentage Gần đây
13 Ethereum Classic ETC/LTC $260 $13.28 0.22% Spot Percentage Gần đây
14 Ethereum Classic ETC/BTC $122 $13.26 0.10% Spot Percentage Gần đây
15 Monero XMR/BTC $0 $71.22 0.00% Spot Percentage Gần đây
16 Monero XMR/LTC $0 $119.14 0.00% Spot Percentage Gần đây
17 Monero XMR/USDT $0 $51.66 0.00% Spot Percentage Gần đây
18 Zcash ZEC/LTC $0 $118.85 0.00% Spot Percentage Gần đây
19 Zcash ZEC/BTC $0 $194.24 0.00% Spot Percentage Gần đây
20 Zcash ZEC/USDT $0 $120.24 0.00% Spot Percentage Gần đây