×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045Vốn hóa thị trường:  $343,776,852,293Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,377,174,680BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%
Vốn hóa thị trường:  $343,776,852,293Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,377,174,680BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045

CoinMate

$68,248.86 USD
6.57184106 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$34,027
$10,666.09
49.86%
87
Spot
Percentage
Gần đây
2
$26,703
$10,605.44
39.13%
94
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,365
$46.17
3.47%
69
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,294
$348.83
3.36%
68
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,215
$47.46
1.78%
43
Spot
Percentage
Gần đây
6
$973
$357.28
1.43%
40
Spot
Percentage
Gần đây
7
$290
$353.07
0.42%
66
Spot
Percentage
Gần đây
8
$124
$0.243098
0.18%
39
Spot
Percentage
Gần đây
9
$118
$46.00
0.17%
41
Spot
Percentage
Gần đây
10
$91
$218.37
0.13%
55
Spot
Percentage
Gần đây
11
$49
$0.246653
0.07%
35
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$68.78
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$69.80
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$66.30
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.244833
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$218.85
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$209.80
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...