Coinlist Pro

Coinlist Pro

Khối lượng giao dịch (24h)

₫16,267,750,749.92

13 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Coinlist Pro

CoinList Pro launched on 28 Jul 2020 and is based in San Francisco, California. CoinList Pro is a centralized exchange and supports both fiat and crypto pairs. CoinList Pro will support Filecoin pairs at mainnet launch. CoinList also supports wBTC/BTC minting/burning as well as staking for several assets including CELO, ALGO, and XTZ.

CoinList Pro is regulated as a FinCEN- registered Money Services Business, and is permitted to operate in 40+ US states as a money transmitter, as well as, many international jurisdictions For more information on licenses, please visit coinlist.co/legal.

Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Tether USDt

₫24,654.43

₫692,618,215.89₫2,192,123,406.82

₫4,070,534,019

25.02%

Gần đây

2

Bitcoin

₫1,270,773,896.14

₫100,407,114.65₫76,706,958.14

₫2,726,882,118

16.76%

Gần đây

3

Solana

₫2,557,298.48

₫297,635,492.13₫315,022,628.85

₫1,486,558,855

9.14%

Gần đây

4

CyberConnect

₫206,676.02

₫28,175,598.07₫71,591,359.90

₫1,060,585,376

6.52%

Gần đây

5

Ethereum

₫75,817,429.61

₫897,468,613.09₫967,049,362.29

₫888,607,187

5.46%

Gần đây

6

Mina

₫31,853.74

₫386,444,781.05₫390,919,088.02

₫647,345,764

3.98%

Gần đây

7

Flow

₫25,257.28

--

₫412,709,851

2.54%

Gần đây

8

Solana

₫2,553,290.97

₫328,047,084.82₫348,696,272.81

₫349,299,424

2.15%

Gần đây

9

Chainflip

₫148,512.81

--

₫268,758,031

1.65%

Gần đây

10

Bitcoin

₫1,270,580,437.08

₫5,988,749.22₫33,893,772.20

₫268,233,677

1.65%

Gần đây

11

Axelar

₫36,321.20

₫59,539,327.03-

₫254,477,510

1.56%

Gần đây

12

Immutable

₫77,127.11

₫6,924,248.91-

₫246,226,664

1.51%

Gần đây

13

Agoric

₫3,977.10

₫16,237,099.78₫16,598,068.52

₫244,643,779

1.50%

Gần đây

14

Filecoin

₫208,711.39

-₫12,274,056.77

₫230,252,359

1.42%

Gần đây

15

Algorand

₫5,662.56

-₫2,536,751.90

₫210,085,637

1.29%

Gần đây

16

Wrapped Bitcoin

₫1,274,479,851.22

₫19,137,569,550.21₫19,133,870,335.27

₫206,675,558

1.27%

Gần đây

17

Ethereum

₫75,655,548.09

₫1,063,583,494.75₫1,046,785,461.87

₫192,789,138

1.19%

Gần đây

18

Sui

₫41,279.02

--

₫189,392,428

1.16%

Gần đây

19

Neon EVM

₫30,794.17

₫163,961,486.72₫141,307,443.75

₫184,557,515

1.13%

Gần đây

20

Avalanche

₫911,381.27

₫386,451,610.70₫416,672,908.75

₫149,427,233

0.92%

Gần đây

21

Centrifuge

₫15,479.63

--

₫149,272,066

0.92%

Gần đây

22

bitsCrunch

₫7,729.96

₫9,883,456.50₫19,665,002.89

₫141,984,353

0.87%

Gần đây

23

Celo

₫22,286.56

₫25,861,696.21₫26,337,885.00

₫141,286,322

0.87%

Gần đây

24

Guild of Guardians

₫6,046.96

₫7,914,332.42₫7,694,865.04

₫136,152,304

0.84%

Gần đây

25

Agoric

₫3,976.84

₫16,337,122.60₫17,172,132.19

₫134,139,474

0.82%

Gần đây

26

Ethereum

₫75,818,806.35

₫499,516,875.22₫502,763,236.63

₫130,350,861

0.80%

Gần đây

27

Sei

₫20,612.41

--

₫125,451,773

0.77%

Gần đây

28

Galxe

₫82,607.33

--

₫111,037,115

0.68%

Gần đây

29

Casper

₫953.62

₫102,099,841.73₫102,255,703.86

₫109,976,478

0.68%

Gần đây

30

Polkadot

₫192,608.33

₫37,723,098.55₫30,961,499.26

₫109,365,527

0.67%

Gần đây

31

Mina

₫31,891.10

₫376,968,909.36₫390,318,763.89

₫75,445,976

0.46%

Gần đây

32

CLV

₫1,485.87

₫19,561,543.03₫3,380,941.02

₫57,295,168

0.35%

Gần đây

33

Covalent

₫7,665.89

--

₫48,371,886

0.30%

Gần đây

34

Oasis Network

₫2,971.73

₫39,425,820.04₫41,498,590.20

₫47,664,637

0.29%

Gần đây

35

Filecoin

₫207,958.63

₫9,859,988.88-

₫45,655,169

0.28%

Gần đây

36

Tezos

₫27,593.94

₫71,231,311.35₫413,109,322.74

₫43,073,725

0.26%

Gần đây

37

NYM

₫5,122.92

₫23,371,640.22₫19,513,901.50

₫32,608,794

0.20%

Gần đây

38

Human

₫948.63

₫2,571,254.47₫3,284,771.01

₫32,129,631

0.20%

Gần đây

39

Casper

₫951.09

₫35,682,667.73₫90,130,173.24

₫30,709,116

0.19%

Gần đây

40

Algorand

₫5,605.52

₫2,669,981.04-

₫27,729,234

0.17%

Gần đây

41

Immutable

₫76,900.34

--

₫25,186,543

0.15%

Gần đây

42

Galxe

₫83,282.01

--

₫24,395,613

0.15%

Gần đây

43

Uniswap

₫262,064.62

₫217,171,504.93₫217,578,762.12

₫24,049,518

0.15%

Gần đây

44

Avalanche

₫915,858.20

₫381,657,820.50₫432,100,954.43

₫20,958,138

0.13%

Gần đây

45

Internet Computer

₫306,044.32

₫11,666,582.89₫18,568,973.18

₫17,318,233

0.11%

Gần đây

46

Vega Protocol

₫21,482.24

₫2,758,520.76₫35,168,466.78

₫16,898,923

0.10%

Gần đây

47

Chainlink

₫464,058.80

₫229,104,908.43₫228,280,209.95

₫15,940,342

0.10%

Gần đây

48

Gods Unchained

₫6,961.15

₫4,839,257.29₫29,606,588.10

₫13,531,611

0.08%

Gần đây

49

Aave

₫2,466,961.19

₫73,361,140.52₫147,250,482.03

₫13,187,174

0.08%

Gần đây

50

Swarm

₫12,187.56

₫8,411,317.68₫5,792,804.72

₫11,891,422

0.07%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.