Vốn Hóa Thị Trường:

Buda Buda

$138,630 USD
35.25 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/CLP $105,608 $3870.08 76.18% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/PEN $17,127 $3969.67 12.35% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/CLP $12,727 $146.56 9.18% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/CLP $2,117 $48.12 1.53% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/PEN $849 $149.50 0.61% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/ARS $203 $3950.94 0.15% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/BTC $0 $21.75 0.00% Spot Percentage Gần đây
8 Litecoin LTC/PEN $0 $42.80 0.00% Spot Percentage Gần đây