×
×
Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,409Vốn hóa thị trường:  $345,059,231,415Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,162,124,622BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $345,059,231,415Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,162,124,622BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,409

Bitbank

$23,608,841 USD
2,199 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$7,229,713
$0.243930
30.62%
549
Spot
Percentage
Gần đây
2
$7,080,779
$10,734.67
29.99%
779
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,474,159
$355.49
27.42%
278
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,231,993
$226.86
5.22%
293
Spot
Percentage
Gần đây
5
$966,368
$1.25
4.09%
173
Spot
Percentage
Gần đây
6
$306,144
$355.12
1.30%
194
Spot
Percentage
Gần đây
7
$235,067
$45.82
1.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14,487
$0.242055
0.06%
176
Spot
Percentage
Gần đây
9
$12,169
$1.28
0.05%
37
Spot
Percentage
Gần đây
10
$11,813
$45.73
0.05%
109
Spot
Percentage
Gần đây
11
$11,639
$226.26
0.05%
102
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...