×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658Vốn Hóa Thị Trường:  $275,771,534,246Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,308,261,379BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $275,771,534,246Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,308,261,379BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658

Bibox

$311,133,843 USD
32,089 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$107,445,410
$9,699.87
34.53%
0
Spot
Percentage
Gần đây
2
$49,969,661
$243.78
16.06%
650
Spot
Percentage
Gần đây
3
$13,505,447
$255.47
4.34%
442
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,814,805
$0.407192
3.48%
23
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,350,702
$2.81
2.68%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,739,276
$0.408366
2.49%
36
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,678,755
$2.81
2.47%
440
Spot
Percentage
Gần đây
8
$6,882,304
$255.38
2.21%
371
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,724,357
$1.71
2.16%
161
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,690,786
$194.75
2.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$6,270,697
$0.204921
2.02%
368
Spot
Percentage
Gần đây
12
$5,830,479
$46.93
1.87%
435
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,589,885
$195.02
1.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,138,231
$243.65
1.33%
442
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,889,803
$46.91
1.25%
368
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,711,076
$0.407348
1.19%
85
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,676,113
$2.81
1.18%
347
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,552,146
$4.39
1.14%
15
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,311,764
$78.70
1.06%
521
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,217,308
$3.10
1.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,799,984
$6.88
0.90%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,328,536
$195.00
0.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,319,260
$2.20
0.75%
0
Spot
Percentage
42 giờ trước
24
$2,136,912
$6.87
0.69%
358
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,971,427
$1.85
0.63%
19
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,931,843
$2.05
0.62%
0
Spot
Percentage
42 giờ trước
27
$1,819,107
$255.21
0.58%
238
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,766,690
$2.09
0.57%
0
Spot
Percentage
42 giờ trước
29
$1,755,778
$0.017447
0.56%
23
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,688,926
$46.88
0.54%
311
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,593,990
$0.204666
0.51%
331
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,571,784
$4.50
0.51%
32
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,487,824
$0.204329
0.48%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,450,262
$0.071644
0.47%
0
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,432,266
$11.90
0.46%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,350,339
$0.129876
0.43%
5
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,191,693
$0.124652
0.38%
5
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,055,548
$0.581997
0.34%
223
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,039,633
$0.127209
0.33%
6
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,029,130
$6.87
0.33%
326
Spot
Percentage
Gần đây
41
$932,261
$4.51
0.30%
41
Spot
Percentage
Gần đây
42
$898,468
$0.017487
0.29%
23
Spot
Percentage
Gần đây
43
$855,778
$0.235901
0.28%
7
Spot
Percentage
Gần đây
44
$840,877
$1.72
0.27%
197
Spot
Percentage
Gần đây
45
$815,851
$11.92
0.26%
357
Spot
Percentage
Gần đây
46
$805,204
$0.109377
0.26%
62
Spot
Percentage
Gần đây
47
$743,511
$0.141449
0.24%
7
Spot
Percentage
Gần đây
48
$621,739
$4.51
0.20%
36
Spot
Percentage
Gần đây
49
$575,855
$0.238948
0.19%
10
Spot
Percentage
Gần đây
50
*** $539,440
*** $0.002557
0.17%
2
Spot
Percentage
Gần đây
51
$517,350
$11.89
0.17%
0
Spot
Percentage
Gần đây
52
$490,911
$0.108693
0.16%
71
Spot
Percentage
Gần đây
53
$444,975
$4.38
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
54
$417,480
$0.108949
0.13%
70
Spot
Percentage
Gần đây
55
$391,245
$78.61
0.13%
0
Spot
Percentage
Gần đây
56
$378,090
$1.71
0.12%
162
Spot
Percentage
Gần đây
57
$360,670
$0.581096
0.12%
232
Spot
Percentage
Gần đây
58
$331,498
$14.19
0.11%
9
Spot
Percentage
Gần đây
59
$300,604
$0.088691
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
60
$283,746
$14.28
0.09%
0
Spot
Percentage
Gần đây
61
$264,555
$0.003452
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$252,869
$14.26
0.08%
7
Spot
Percentage
Gần đây
63
$252,122
$1.85
0.08%
21
Spot
Percentage
Gần đây
64
$236,975
$5.56
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
65
$205,649
$0.071631
0.07%
10
Spot
Percentage
Gần đây
66
$186,447
$0.580869
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$177,886
$4.38
0.06%
15
Spot
Percentage
Gần đây
68
$170,771
$0.014712
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
69
$160,143
$0.011349
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
70
$159,600
$78.54
0.05%
460
Spot
Percentage
Gần đây
71
$149,118
$3.09
0.05%
44
Spot
Percentage
Gần đây
72
$136,553
$0.135449
0.04%
23
Spot
Percentage
Gần đây
73
$136,206
$5.56
0.04%
14
Spot
Percentage
Gần đây
74
$127,432
$5.54
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
75
$120,921
$0.235928
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
76
$112,911
$0.000329
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
77
$109,325
$0.004303
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
78
$100,972
$1.85
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
79
$89,961
$0.331986
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
80
$85,949
$0.088649
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
81
$82,966
$0.071605
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
82
$72,418
$0.240774
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
83
$66,724
$0.088969
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
84
$65,978
$0.000891
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$55,057
$0.002588
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
86
$50,383
$0.235813
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
87
$44,096
$0.002593
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
88
$43,045
$0.544456
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
89
$32,064
$0.552204
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
90
$31,383
$0.000993
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
91
$29,320
$0.239241
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$27,208
$0.548668
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
93
$24,743
$0.000994
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
94
$22,636
$0.038833
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
95
$22,180
$0.017961
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
96
$21,028
$0.341421
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
97
$19,760
$0.021147
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
98
$19,252
$0.006882
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
99
$15,004
$0.000701
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
100
$13,313
$0.014703
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
101
$12,411
$0.242426
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
102
$11,787
$0.016478
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
103
$11,645
$0.014540
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
104
$9,172
$1.72
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
105
$9,104
$0.241773
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
106
$8,630
$0.000467
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
107
$8,326
$0.006911
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
108
$7,796
$0.001261
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
109
$7,129
$3.10
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
110
$6,973
$4.43
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
111
$6,956
$0.012210
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
112
$6,927
$0.356804
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
113
$6,869
$0.007740
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
114
$6,537
$0.001260
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
115
$5,374
$0.060144
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
116
$2,718
$0.030007
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
117
$2,707
$0.028424
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
118
$2,691
$0.045751
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
119
$2,639
$0.000706
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
120
$2,496
$0.006105
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,957
$0.104189
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,853
$0.355927
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,744
$0.029079
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,669
$0.002652
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,470
$0.563158
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,420
$0.003489
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,291
$0.004310
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,225
$0.004304
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$1,175
$0.002635
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
130
$969
$0.003463
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
131
$877
$0.208400
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
132
$816
$0.004473
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
133
$803
$0.000901
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$745
$0.003565
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
135
$727
$0.002143
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
136
$694
$0.368538
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
137
$625
$0.028594
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
138
$556
$0.002132
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
139
$511
$0.005114
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
140
$472
$0.002201
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
141
$410
$0.000775
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$394
$0.006882
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
143
$312
$0.059515
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
144
$291
$0.050530
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
145
$214
$0.009283
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
146
$184
$0.003377
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
147
$165
$0.000974
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
148
$116
$0.000679
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$109
$0.205759
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
150
$86
$0.213392
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
151
$76
$0.000029
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$60
$0.009693
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
153
$55
$0.000291
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
154
$53
$0.000500
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
155
$53
$0.000387
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
156
$52
$0.000657
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$47
$0.004018
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
158
$34
$0.000200
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
159
$27
$0.002229
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
160
$24
$0.000582
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
161
$23
$0.014612
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
162
$20
$0.000801
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$20
$0.024620
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
164
$17
$0.106332
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
165
$13
$2.23
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
166
$12
$2.47
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
167
$11
$0.000816
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
168
$11
$0.004362
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
169
$9
$0.008433
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
170
$8
$0.068142
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
171
$7
$0.002485
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
172
$7
$0.038094
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
173
$4
$0.003974
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
174
$2
$0.004943
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1
$0.012711
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
176
$0.572383
$0.081769
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
177
$0.232632
$0.000291
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.010904
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.000492
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.000703
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$429.39
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.016959
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$455.59
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.043034
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...