×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045Vốn hóa thị trường:  $341,461,712,150Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $104,110,271,618BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $341,461,712,150Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $104,110,271,618BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045

Bibox

$582,087,185 USD
56,051 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$133,042,959
$10,705.10
22.86%
495
Spot
Percentage
Gần đây
2
$108,668,019
$350.96
18.67%
461
Spot
Percentage
Gần đây
3
$51,617,106
$10.73
8.87%
100
Spot
Percentage
Gần đây
4
$27,148,300
$10.72
4.66%
84
Spot
Percentage
Gần đây
5
$16,106,953
$2.55
2.77%
268
Spot
Percentage
Gần đây
6
$14,348,323
$215.81
2.46%
141
Spot
Percentage
Gần đây
7
$13,417,884
$15.05
2.31%
69
Spot
Percentage
Gần đây
8
$12,662,822
$350.59
2.18%
408
Spot
Percentage
Gần đây
9
$12,587,255
$0.241200
2.16%
181
Spot
Percentage
Gần đây
10
$12,040,384
$6.28
2.07%
10
Spot
Percentage
Gần đây
11
$11,963,291
$15.06
2.06%
60
Spot
Percentage
Gần đây
12
$11,862,792
$45.60
2.04%
264
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,044,739
$10.74
1.90%
90
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,471,367
$2.54
1.28%
273
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,172,757
$155.96
1.23%
173
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,901,547
$215.58
1.19%
224
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,114,141
$0.534040
1.05%
79
Spot
Percentage
Gần đây
18
$5,825,209
$45.57
1.00%
231
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,752,826
$0.532758
0.99%
76
Spot
Percentage
Gần đây
20
$4,734,532
$0.534277
0.81%
75
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,340,706
$21.70
0.75%
201
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,845,859
$2.55
0.66%
277
Spot
Percentage
Gần đây
23
$3,548,572
$0.666163
0.61%
179
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,359,386
$21.68
0.58%
188
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,346,097
$215.85
0.57%
151
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,268,925
$0.241287
0.56%
203
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,873,089
$0.240714
0.49%
189
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,836,643
$45.63
0.49%
222
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,781,399
$3.11
0.48%
144
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,756,635
$4.67
0.47%
95
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,569,677
$4.45
0.44%
17
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,409,585
$5.13
0.41%
17
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,009,603
$0.028045
0.35%
36
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,000,869
$5.16
0.34%
36
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,765,977
$21.71
0.30%
168
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,623,969
$69.19
0.28%
178
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,616,355
$0.122763
0.28%
6
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,612,932
$0.325019
0.28%
56
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,545,254
$36.59
0.27%
9
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,525,378
$2.35
0.26%
94
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,497,269
$3.10
0.26%
136
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,470,592
$37.18
0.25%
11
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,403,175
$27,513.24
0.24%
8
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,401,276
$0.000302
0.24%
2
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,384,254
$36.59
0.24%
7
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,382,420
$0.117944
0.24%
6
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,353,603
$5.15
0.23%
15
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,324,671
$0.665466
0.23%
157
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,289,392
$0.124730
0.22%
8
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,159,246
$0.028188
0.20%
42
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,146,886
$39.57
0.20%
23
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,146,156
$0.027910
0.20%
30
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,118,015
$155.91
0.19%
193
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,015,670
$0.000312
0.17%
5
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,001,621
$0.189837
0.17%
10
Spot
Percentage
Gần đây
56
$998,228
$0.321130
0.17%
51
Spot
Percentage
Gần đây
57
$925,056
$69.12
0.16%
171
Spot
Percentage
Gần đây
58
$859,482
$508.27
0.15%
75
Spot
Percentage
Gần đây
59
$805,012
$2.35
0.14%
77
Spot
Percentage
Gần đây
60
$763,760
$508.16
0.13%
79
Spot
Percentage
Gần đây
61
$729,350
$507.55
0.13%
76
Spot
Percentage
Gần đây
62
$708,163
$0.070212
0.12%
36
Spot
Percentage
Gần đây
63
$706,404
$4.63
0.12%
50
Spot
Percentage
Gần đây
64
$668,927
$0.050867
0.11%
51
Spot
Percentage
Gần đây
65
$657,462
$0.019531
0.11%
16
Spot
Percentage
Gần đây
66
$648,198
$156.15
0.11%
173
Spot
Percentage
Gần đây
67
$640,955
$0.050231
0.11%
49
Spot
Percentage
Gần đây
68
$625,416
$3.11
0.11%
127
Spot
Percentage
Gần đây
69
$621,810
$0.242441
0.11%
3
Spot
Percentage
Gần đây
70
$611,463
$6.24
0.11%
7
Spot
Percentage
Gần đây
71
$599,812
$4.98
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
72
$587,245
$4.67
0.10%
103
Spot
Percentage
Gần đây
73
$585,614
$0.063306
0.10%
42
Spot
Percentage
Gần đây
74
$554,927
$0.070043
0.10%
41
Spot
Percentage
Gần đây
75
$551,331
$0.666327
0.09%
204
Spot
Percentage
Gần đây
76
$542,320
$0.324602
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
77
$536,316
$0.145541
0.09%
27
Spot
Percentage
Gần đây
78
$493,003
$10.55
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$471,614
$3.05
0.08%
3
Spot
Percentage
Gần đây
80
$460,453
$0.321666
0.08%
57
Spot
Percentage
Gần đây
81
$422,248
$0.063664
0.07%
28
Spot
Percentage
Gần đây
82
$421,645
$0.331329
0.07%
2
Spot
Percentage
Gần đây
83
$414,661
$1.50
0.07%
-
Spot
Percentage
699 giờ trước
84
$414,067
$100.92
0.07%
15
Spot
Percentage
Gần đây
85
$410,998
$5.95
0.07%
2
Spot
Percentage
Gần đây
86
$408,695
$4.63
0.07%
63
Spot
Percentage
Gần đây
87
$405,549
$0.271726
0.07%
8
Spot
Percentage
Gần đây
88
$368,221
$69.20
0.06%
171
Spot
Percentage
Gần đây
89
$341,980
$0.020187
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
90
$329,503
$5.98
0.06%
14
Spot
Percentage
Gần đây
91
$328,393
$2.35
0.06%
85
Spot
Percentage
Gần đây
92
$316,242
$1.11
0.05%
24
Spot
Percentage
Gần đây
93
$283,511
$0.002661
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
94
$272,291
$4.63
0.05%
51
Spot
Percentage
Gần đây
95
$259,304
$0.017428
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
96
$252,839
$0.070166
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
97
$240,559
$0.231069
0.04%
40
Spot
Percentage
Gần đây
98
$236,769
$0.063518
0.04%
54
Spot
Percentage
Gần đây
99
$233,888
$1.60
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
100
$228,114
$1.55
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
101
$227,685
$14.40
0.04%
75
Spot
Percentage
Gần đây
102
$216,495
$14.35
0.04%
80
Spot
Percentage
Gần đây
103
$206,287
$0.062953
0.04%
51
Spot
Percentage
Gần đây
104
$191,888
$14.33
0.03%
59
Spot
Percentage
Gần đây
105
$190,544
$0.116586
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
106
$183,565
$0.021034
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
107
$178,442
$42.64
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
108
$175,971
$2.19
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
109
$172,227
$1.11
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
110
$171,914
$0.065505
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
111
$170,012
$3.57
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
112
$167,239
$0.221353
0.03%
48
Spot
Percentage
Gần đây
113
$163,649
$0.112283
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
114
$158,982
$0.014560
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
115
$152,253
$0.230983
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
116
$149,703
$0.078705
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
117
$148,955
$0.733671
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
118
$147,931
$0.666403
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
119
$140,573
$22.74
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
120
$120,593
$15.34
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
121
$117,339
$0.109858
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
122
$112,878
$0.218104
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
123
$111,269
$0.062879
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
124
$105,786
$0.373296
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
125
$101,033
$0.001752
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
126
$91,673
$0.077335
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
127
$90,461
$142.91
0.02%
73
Spot
Percentage
Gần đây
128
$86,747
$0.151241
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
129
$86,108
$0.145250
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
130
$85,910
$0.231229
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
131
$85,882
$4.73
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
132
$81,832
$0.014170
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
133
$78,578
$0.078097
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
134
$77,007
$142.87
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
135
$76,976
$0.040511
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
136
$76,085
$0.055926
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$74,375
$0.002205
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
138
$71,108
$0.991963
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
139
$69,709
$2.81
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
140
$67,727
$0.001793
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
141
$67,709
$1.91
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
142
$66,099
$1.33
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
143
$65,502
$38.44
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
144
$64,047
$0.145100
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
145
$63,829
$0.063130
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
146
$63,031
$0.375454
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
147
$62,610
$11.95
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
148
$62,363
$10.07
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
149
$61,756
$0.484378
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
150
$59,097
$0.025344
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
151
$58,895
$0.248093
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
152
$58,325
$0.048077
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
153
$57,579
$33.48
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
154
$55,261
$0.018734
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
155
$54,636
$0.251001
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
156
$54,222
$0.000877
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
157
$52,707
$0.135516
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
158
$49,306
$0.402442
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
159
$47,753
$0.009704
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
160
$46,420
$10.07
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
161
$46,007
$2.10
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
162
$45,972
$4.95
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
163
$44,695
$0.063841
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
164
$44,432
$0.063602
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
165
$43,746
$0.080917
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
166
$42,981
$2.94
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
167
$42,395
$1.35
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
168
$42,290
$2.97
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
169
$42,099
$0.000811
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
170
$41,067
$0.472955
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
171
*** $40,934
*** $0.513720
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
172
$40,837
$0.990381
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
173
$40,275
$0.894227
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
174
$40,136
$126.61
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$40,010
$0.896877
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
176
$39,806
$0.251902
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
177
$39,791
$0.003112
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
178
$30,908
$8.10
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
179
$30,599
$1.29
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
180
$29,707
$0.020176
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
181
$27,345
$139.52
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
182
$26,166
$0.002714
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
183
$25,952
$0.001208
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
184
$22,064
$52.04
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
185
$20,861
$298.02
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
186
$15,156
$0.001963
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
187
$14,558
$0.021163
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
188
$13,644
$0.000881
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
189
$12,971
$0.001390
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
190
$12,907
$0.002714
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
191
$11,573
$0.001524
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
192
*** $10,652
*** $0.227882
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
193
$10,208
$0.017020
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
194
$9,563
$0.302953
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
195
$8,195
$0.001947
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
196
$8,076
$0.042565
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
197
$7,655
$0.302630
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
198
$7,429
$0.003674
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
199
$6,917
$0.305588
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
200
$6,835
$0.029152
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
201
$5,505
$0.015232
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
202
$4,602
$0.002689
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
203
$4,444
$0.001224
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
204
$4,247
$0.002604
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
205
$3,994
$0.002651
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
206
$3,212
$0.010567
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
207
$3,116
$0.002103
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
208
$3,077
$0.002342
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
209
$3,003
$0.020746
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
210
$2,408
$0.000673
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
211
$1,972
$0.002139
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
212
$1,616
$0.085940
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
213
$1,472
$0.002986
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
214
$1,365
$0.011018
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
215
$1,087
$0.021635
0.00%
-
Spot
Percentage
408 giờ trước
216
$421
$0.021635
0.00%
0
Spot
Percentage
69 giờ trước
217
$407
$0.000801
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
218
$394
$0.098275
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
219
$371
$0.017751
0.00%
-
Spot
Percentage
408 giờ trước
220
$367
$0.004034
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
221
$307
$0.038846
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
222
$253
$0.016575
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
223
*** $213
*** $0.237281
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
224
$182
$0.044913
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
225
$147
$0.021619
0.00%
0
Spot
Percentage
69 giờ trước
226
$97
$0.002032
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
227
$57
$0.000042
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
228
$44
$0.002917
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
229
$26
$0.017003
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
230
$25
$0.374197
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
231
$18
$0.008013
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$12
$0.078064
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
233
$7
$0.003209
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
234
$4
$0.082152
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
235
$2
$0.000263
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$2
$0.102063
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
237
$1
$0.000474
0.00%
-
Spot
Percentage
408 giờ trước
238
$0.117491
$0.117491
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
239
$0.030449
$0.002031
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.094746
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.007913
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$0.084318
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.085656
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.000369
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.002673
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.019913
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...