Bibox

$438,428,430 USD
7,295 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$59,679.21
$61,469,585
14.02%
624
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$1.36
$51,061,882
11.65%
348
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$249.76
$42,515,099
9.70%
407
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,143.23
$39,752,595
9.07%
531
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$6.69
$28,073,184
6.40%
298
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$678.85
$25,355,910
5.78%
376
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.5948
$19,834,680
4.52%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$33.86
$12,176,149
2.78%
324
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.3562
$10,390,417
2.37%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$41.53
$9,262,183
2.11%
455
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.462
$7,632,899
1.74%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.36
$7,416,340
1.69%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.461
$6,702,349
1.53%
356
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$266.74
$5,494,649
1.25%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$20.11
$4,983,615
1.14%
248
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.36
$4,462,559
1.02%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.8208
$4,359,991
0.99%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$6.72
$4,077,202
0.93%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.1224
$3,357,275
0.77%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$250.18
$3,099,423
0.71%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$269.57
$3,076,892
0.70%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.1219
$2,986,656
0.68%
234
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1.96
$2,947,144
0.67%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$680.23
$2,601,208
0.59%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.1502
$2,522,882
0.58%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.125
$2,493,886
0.57%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$6.72
$2,309,226
0.53%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$34.00
$2,153,541
0.49%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$34.53
$2,140,808
0.49%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
30
$21.73
$2,139,320
0.49%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$78.02
$2,014,363
0.46%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$9.70
$2,000,448
0.46%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$269.58
$1,930,458
0.44%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$20.19
$1,793,480
0.41%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$30.15
$1,765,867
0.40%
349
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$250.12
$1,639,564
0.37%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.1323
$1,550,913
0.35%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$2,156.32
$1,535,302
0.35%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$680.42
$1,449,304
0.33%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.05163
$1,384,009
0.32%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$224.11
$1,319,313
0.30%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$64.90
$1,300,087
0.30%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$59.01
$1,293,312
0.29%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$34.00
$1,197,844
0.27%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$12.50
$1,088,150
0.25%
-
Giao ngay
Percentage
66 ngày trước
46
$285.96
$1,042,624
0.24%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$1.96
$1,037,801
0.24%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$1.96
$1,026,901
0.23%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$20.19
$983,275
0.22%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$438.09
$887,125
0.20%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$503.74
$868,953
0.20%
327
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.2446
$848,887
0.19%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$15.10
$828,465
0.19%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.07427
$732,441
0.17%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$64.89
$728,073
0.17%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.005993
$715,359
0.16%
-
Giao ngay
Percentage
45 ngày trước
57
$31.61
$684,917
0.16%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$284.30
$657,309
0.15%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$21.82
$649,856
0.15%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.6616
$649,367
0.15%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.9604
$616,794
0.14%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.05407
$604,028
0.14%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.05433
$602,702
0.14%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.2309
$598,635
0.14%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$1.18
$594,308
0.14%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.3623
$592,192
0.14%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$6.82
$563,692
0.13%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$26.46
$533,118
0.12%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.3603
$531,152
0.12%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.2361
$529,926
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
45 ngày trước
71
$15.10
$528,923
0.12%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.2209
$524,993
0.12%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$179.42
$512,420
0.12%
403
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$5.00
$496,494
0.11%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$7.74
$496,427
0.11%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$1.30
$491,842
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
77
$9.72
$489,517
0.11%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.1891
$476,529
0.11%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$19.59
$468,529
0.11%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$283.58
$464,212
0.11%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.1955
$450,481
0.10%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$0.9872
$444,995
0.10%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$64.78
$436,370
0.10%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$450.22
$426,363
0.10%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$1.40
$425,062
0.10%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.05602
$416,887
0.10%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$14.34
$406,610
0.09%
280
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$49.75
$398,677
0.09%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.07316
$395,731
0.09%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.04262
$391,332
0.09%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$0.4346
$384,015
0.09%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$369.92
$382,125
0.09%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$46,880.10
$375,041
0.09%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$1.50
$366,252
0.08%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$11.21
$363,478
0.08%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$19.60
$361,398
0.08%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.1863
$357,777
0.08%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1.37
$353,773
0.08%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.009996
$334,259
0.08%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.4386
$329,933
0.08%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$0.7494
$324,072
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
102
$9.72
$319,436
0.07%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$1.70
$318,968
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
45 ngày trước
104
$366.89
$316,261
0.07%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$55.83
$316,177
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
106
$1.48
$313,499
0.07%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$441.32
$310,250
0.07%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$19.58
$300,568
0.07%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$6.84
$300,115
0.07%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$19.79
$275,638
0.06%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.9863
$267,270
0.06%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$17.43
$265,478
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
66 ngày trước
113
$1.19
$263,748
0.06%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.1866
$261,501
0.06%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$51.63
$260,240
0.06%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.08664
$254,243
0.06%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$0.2897
$248,746
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
118
$369.84
$243,354
0.06%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.04314
$241,549
0.06%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$59,708.86
$238,835
0.05%
267
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$43.13
$238,075
0.05%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$27.14
$236,073
0.05%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$0.05753
$231,570
0.05%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$15.03
$224,216
0.05%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$0.0005932
$221,526
0.05%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$0.0703
$218,782
0.05%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$0.5408
$208,796
0.05%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$1.48
$204,471
0.05%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$442.17
$198,977
0.05%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$1.20
$194,435
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$2,137.86
$192,407
0.04%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$0.0729
$185,290
0.04%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.3395
$183,278
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
134
$0.555
$178,710
0.04%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$179.15
$173,061
0.04%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$49.97
$172,095
0.04%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$27.29
$170,859
0.04%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$4.05
$164,875
0.04%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$0.558
$164,146
0.04%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$1.39
$163,390
0.04%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$2,250.60
$159,793
0.04%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$26.82
$158,436
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$1.96
$153,361
0.03%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$4.16
$141,044
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.07545
$140,792
0.03%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.1867
$129,969
0.03%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$452.41
$124,414
0.03%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$7.66
$117,605
0.03%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$5.92
$117,390
0.03%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$3.15
$116,345
0.03%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$19.12
$116,298
0.03%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$40.97
$115,159
0.03%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$9.62
$112,193
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$0.02345
$111,747
0.03%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$32.21
$110,199
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
156
$2,257.63
$106,109
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$0.001074
$105,303
0.02%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$0.03338
$103,350
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.002867
$99,768
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
160
$0.03087
$95,600
0.02%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$0.5292
$93,959
0.02%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$1.44
$93,361
0.02%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$3.16
$93,055
0.02%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$0.03931
$89,835
0.02%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$0.008559
$88,079
0.02%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$0.2429
$88,000
0.02%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$21.68
$85,661
0.02%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$1.05
$82,495
0.02%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$51.95
$78,601
0.02%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$1.41
$77,187
0.02%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$0.362
$76,244
0.02%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$1.63
$73,157
0.02%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$0.01229
$71,768
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$2,248.22
$69,695
0.02%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$1.47
$59,787
0.01%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$35.94
$54,707
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$19.29
$53,525
0.01%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
*** $0.002494
*** $52,723
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$0.01321
$51,660
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.02126
$51,342
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$0.1499
$49,644
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$3.47
$46,393
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
183
$0.01936
$44,965
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$0.152
$44,913
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
45 ngày trước
185
$0.00237
$39,007
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$0.6685
$36,206
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.4045
$34,621
0.01%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.1953
$33,126
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$6.73
$32,873
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$1.14
$32,710
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.07045
$32,535
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
192
$0.01883
$30,503
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$0.9642
$29,673
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$1.00
$29,093
0.01%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$0.02163
$28,672
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$0.06143
$27,695
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$0.001848
$25,801
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
*** $0.01577
*** $25,312
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.04245
$24,347
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$17.40
$23,947
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$0.1194
$23,869
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
202
$0.01764
$23,247
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$0.6208
$22,858
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$0.2611
$21,980
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$0.6148
$20,225
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$1.24
$19,721
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$0.1243
$19,259
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
208
$0.09835
$16,837
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$15.21
$16,209
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$0.0211
$15,187
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$0.005799
$15,097
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$0.002456
$14,772
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$4.43
$14,584
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
214
$0.5407
$14,105
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$5.94
$13,921
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
*** $8.60
*** $13,477
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$33.39
$11,018
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$0.005407
$10,616
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$0.03327
$10,583
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
220
$2.90
$10,251
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
221
$83.47
$9,683
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.6993
$9,134
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$0.5011
$8,576
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$2.02
$6,872
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.01089
$6,153
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$0.001491
$5,951
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$2.03
$5,406
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$0.899
$4,876
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$34.94
$4,280
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
230
$0.4474
$3,141
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$0.09881
$3,111
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$0.001431
$3,054
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.0011
$2,833
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$0.09553
$2,660
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$0.005612
$1,793
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$0.4592
$1,186
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$0.1502
$1,135
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
238
$0.00009441
$1,113
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$0.04686
$992
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
59 ngày trước
240
$0.00138
$920
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$0.1142
$884
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
242
$8.63
$552
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
634 giờ trước
243
$0.8996
$552
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$0.08624
$514
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
245
$0.1503
$485
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$0.5107
$216
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
247
$0.1165
$216
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
59 ngày trước
248
$0.001604
$120
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.02003
$115
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.002436
$111
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$0.002403
$85
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
252
$0.0757
$82
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
253
$0.2766
$69
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
56 ngày trước
254
$0.01307
$48
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$0.08045
$48
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
638 giờ trước
256
$25.07
$32
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
257
$3.08
$25
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$0.00194
$21
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
259
$2.56
$18
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$0.002652
$11
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
261
$0.6667
$11
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$0.08019
$9
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.0005011
$4
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.0007516
$3
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$0.0001078
$0.840801
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$0.001855
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$0.05306
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
638 giờ trước
268
$0.001164
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
45 ngày trước
269
$0.03782
$?
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$0.0177
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
271
$0.06547
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
272
$0.4056
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
273
$1.55
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$0.001143
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
275
$0.001802
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
276
$0.5738
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
277
$0.06049
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
60 ngày trước
278
$0.0002587
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.03305
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$1.86
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước
281
$0.01133
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
70 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...