We have received reports from multiple users being unable to withdraw funds from this exchange. Please exercise caution while trading and always DYOR.
Bibox

Bibox

Khối lượng giao dịch (24h)

₫15,656,476,499,223.39

10,257 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Arkham

₫52,842.75

₫833,528,942.06₫1,151,324,641.76

₫1,028,827,625,712

6.59%

Gần đây

2

Ethereum

₫84,645,531.65

₫10,809,721,896.86₫9,984,078,383.64

₫874,963,662,187

5.61%

Gần đây

3

JasmyCoin

₫553.03

₫336,841,391.67₫338,376,132.21

₫577,241,781,006

3.70%

Gần đây

4

Flow

₫25,664.58

₫465,050,314.60₫562,894,934.82

₫561,549,732,382

3.60%

Gần đây

5

Worldcoin

₫191,188.91

₫3,852,613,260.10₫4,812,627,229.60

₫551,320,428,918

3.53%

Gần đây

6

Aptos

₫302,598.47

₫1,305,975,410.61₫1,412,364,613.68

₫412,132,902,938

2.64%

Gần đây

7

Chainlink

₫482,871.73

₫7,509,968,397.84₫7,199,980,291.88

₫334,206,844,943

2.14%

Gần đây

8

Gnosis

₫9,646,975.09

₫328,042,769.72₫319,853,935.17

₫302,667,554,603

1.94%

Gần đây

9

0x Protocol

₫9,379.86

₫283,505,692.61₫281,687,237.97

₫296,513,986,081

1.90%

Gần đây

10

Dai

₫24,644.01

₫3,106,936,424.06₫2,931,749,473.30

₫290,295,939,454

1.86%

Gần đây

11

NEAR Protocol

₫95,080.47

₫663,365,406.21₫727,131,818.30

₫274,441,036,726

1.76%

Gần đây

12

Illuvium

₫2,881,256.29

₫377,246,834.36₫390,280,306.72

₫262,054,332,485

1.68%

Gần đây

13

Compound

₫2,326,846.18

₫680,569,691.74₫758,724,669.83

₫242,098,780,114

1.55%

Gần đây

14

Stellar

₫3,060.67

₫4,805,908,386.93₫4,525,809,042.65

₫240,977,820,398

1.54%

Gần đây

15

Cosmos

₫280,096.67

₫3,259,466,324.41₫3,307,055,767.39

₫234,416,705,414

1.50%

Gần đây

16

Optimism

₫95,872.03

₫705,413,688.86₫711,195,868.63

₫221,268,265,612

1.42%

Gần đây

17

Pepe

₫0.07984

₫592,389,058.66₫340,329,199.65

₫216,784,231,451

1.39%

Gần đây

18

Hedera

₫2,862.03

₫523,294,626.99₫414,853,706.04

₫211,120,013,753

1.35%

Gần đây

19

Bitcoin

₫1,524,048,504.14

₫11,902,237,302.45₫10,003,277,875.73

₫202,674,860,107

1.30%

Gần đây

20

Filecoin

₫189,093.54

₫5,356,088,969.67₫5,236,138,984.93

₫201,091,563,373

1.29%

Gần đây

21

Livepeer

₫337,924.21

₫320,606,707.02₫358,039,510.97

₫182,471,010,612

1.17%

Gần đây

22

The Graph

₫6,958.03

₫533,952,813.19₫559,033,495.13

₫181,576,954,506

1.16%

Gần đây

23

Aave

₫2,614,281.57

₫3,143,296,035.97₫2,927,836,502.74

₫178,432,705,133

1.14%

Gần đây

24

Decentraland

₫14,266.88

₫599,884,941.63₫531,941,723.17

₫152,997,451,582

0.98%

Gần đây

25

SushiSwap

₫37,198.97

₫3,088,056,148.93₫3,048,245,404.72

₫151,812,385,251

0.97%

Gần đây

26

Algorand

₫5,374.01

₫1,653,664,851.54₫1,936,675,651.52

₫148,269,050,248

0.95%

Gần đây

27

Blur

₫19,181.26

₫776,518,854.92₫971,364,700.98

₫148,204,180,843

0.95%

Gần đây

28

EOS

₫21,261.84

₫2,619,005,791.68₫2,633,051,081.06

₫146,486,661,743

0.94%

Gần đây

29

ApeCoin

₫46,940.76

₫648,895,597.47₫730,951,968.46

₫143,178,713,413

0.92%

Gần đây

30

SKALE

₫2,455.58

₫266,800,473.63₫263,220,216.19

₫142,140,378,623

0.91%

Gần đây

31

Enjin Coin

₫10,370.85

₫507,465,390.44₫502,582,220.24

₫141,938,493,273

0.91%

Gần đây

32

Mask Network

₫119,896.84

₫183,493,203.95₫133,711,621.13

₫141,690,906,899

0.91%

Gần đây

33

Tezos

₫30,986.82

₫551,441,613.00₫604,515,632.61

₫136,948,052,379

0.88%

Gần đây

34

BNB

₫10,186,207.34

₫11,680,442,535.30₫11,323,799,026.44

₫132,680,279,262

0.85%

Gần đây

35

Curve DAO Token

₫15,430.30

₫467,838,275.54₫454,139,965.44

₫132,240,863,927

0.85%

Gần đây

36

Lido DAO

₫86,341.55

₫413,934,337.11₫454,747,364.24

₫131,498,068,154

0.84%

Gần đây

37

Neo

₫340,435.91

₫212,156,609.71₫84,736,119.23

₫130,980,067,572

0.84%

Gần đây

38

Polkadot

₫208,402.98

₫13,850,229,947.80₫13,380,346,348.08

₫130,179,609,648

0.83%

Gần đây

39

Smooth Love Potion

₫105.26

₫85,008,360.79₫97,260,672.10

₫115,044,989,109

0.74%

Gần đây

40

Pax Dollar

₫24,626.75

₫2,117,195,024.65₫2,113,068,454.16

₫114,266,315,486

0.73%

Gần đây

41

Origin Protocol

₫4,871.12

₫595,332,312.54₫557,695,719.10

₫112,363,125,651

0.72%

Gần đây

42

Litecoin

₫1,996,517.35

₫10,437,858,592.17₫9,399,348,701.45

₫109,418,376,131

0.70%

Gần đây

43

Internet Computer

₫319,975.25

₫143,792,364.76₫54,822,005.30

₫108,413,872,592

0.69%

Gần đây

44

Qtum

₫90,519.96

₫446,275,267.56₫366,749,832.69

₫101,111,972,255

0.65%

Gần đây

45

Flux

₫25,302.20

₫351,370,750.75₫361,142,026.39

₫99,513,669,960

0.64%

Gần đây

46

VeChain

₫1,179.57

₫583,607,180.34₫590,820,410.47

₫97,955,752,328

0.63%

Gần đây

47

Chiliz

₫3,554.66

₫2,623,325,006.71₫2,635,453,284.62

₫93,359,489,434

0.60%

Gần đây

48

Ethereum Classic

₫761,974.95

₫7,839,718,321.99₫7,744,832,962.31

₫88,700,323,004

0.57%

Gần đây

49

The Sandbox

₫14,113.18

₫339,244,945.04₫303,044,045.86

₫84,607,210,269

0.54%

Gần đây

50

Yield Guild Games

₫15,368.65

₫250,578,959.38₫261,161,491.93

₫84,301,005,842

0.54%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.