Bibox

Bibox

Khối lượng(24 giờ)

₫8,821,605,014,539.33

17,552 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫502,725,492.63

₫18,169,139,624.41₫19,683,294,403.97

₫1,360,884,926,189

15.43%

548

Gần đây

2

Ethereum

₫39,617,668.16

₫17,637,372,594.74₫19,326,557,742.22

₫598,586,435,004

6.79%

529

Gần đây

3

Gnosis

₫4,288,645.23

₫58,089,523.80₫117,750,406.94

₫18,441,269,576

0.21%

264

Gần đây

4

Basic Attention Token

₫8,542.63

₫534,630,807.45₫512,572,009.49

₫17,417,595,162

0.20%

364

Gần đây

5

Unifi Protocol DAO

₫219,796.03

₫438,828,053.26₫376,706,498.46

₫12,507,777,135

0.14%

317

Gần đây

6

Helium

₫165,235.50

₫908,902,601.36₫961,929,490.37

₫18,222,429,945

0.21%

362

Gần đây

7

MOBOX

₫14,288.26

₫160,874,027.23₫162,452,357.99

₫16,849,203,050

0.19%

291

Gần đây

8

Gods Unchained

₫8,358.15

₫18,213,526.22₫71,710,014.24

₫15,752,118,270

0.18%

115

Gần đây

9

dYdX

₫37,943.24

₫87,054,520.41₫311,032,065.21

₫18,143,869,278

0.21%

327

Gần đây

10

Ankr

₫925.44

₫207,928,239.09₫207,194,160.69

₫10,673,960,442

0.12%

342

Gần đây

11

Filecoin

₫156,367.55

₫3,116,409,079.88₫6,998,652,402.40

₫263,232,676,425

2.98%

438

Gần đây

12

Polkadot

₫174,887.50

₫5,858,395,245.58₫5,796,331,823.50

₫243,552,733,796

2.76%

531

Gần đây

13

XRP

₫7,889.18

₫5,113,539,973.65₫121,830,459.31

₫228,253,993,025

2.59%

365

Gần đây

14

EOS

₫30,533.46

₫2,847,015,939.81₫2,778,667,287.56

₫257,787,061,558

2.92%

539

Gần đây

15

BurgerCities

₫27,383.22

₫143,704,833.37₫180,269,747.87

₫200,508,993,776

2.27%

291

Gần đây

16

Bitcoin

₫502,975,240.32

₫2,192,394,914.80₫3,108,003,767.68

₫163,473,045,048

1.85%

487

Gần đây

17

Chainlink

₫165,984.44

₫1,541,222,849.71₫1,337,028,278.22

₫223,999,150,002

2.54%

431

Gần đây

18

Verasity

₫126.32

₫170,380,206.37₫136,355,778.23

₫136,405,849,402

1.55%

265

Gần đây

19

Horizen

₫387,968.74

₫139,170,731.51₫399,953,800.46

₫122,211,170,324

1.39%

293

Gần đây

20

MinePlex

₫20,565.66

₫43,617,421.52₫25,497,758.57

₫124,451,984,273

1.41%

195

Gần đây

21

Ethereum Classic

₫811,713.53

₫4,138,587,328.73₫4,012,100,916.46

₫145,385,137,322

1.65%

471

Gần đây

22

Ethereum

₫39,592,772.43

₫1,813,850,556.13₫1,254,175,186.55

₫162,066,976,586

1.84%

337

Gần đây

23

SushiSwap

₫28,408.34

₫1,221,625,939.58₫1,390,310,053.72

₫117,866,052,638

1.34%

416

Gần đây

24

Aave

₫2,035,954.11

₫696,268,478.78₫582,343,479.23

₫117,381,503,332

1.33%

368

Gần đây

25

Cardano

₫10,936.46

₫1,004,266,552.57₫1,657,934,029.22

₫101,060,620,285

1.15%

419

Gần đây

26

Golem

₫6,054.73

₫125,573,474.14₫96,165,866.60

₫120,528,582,221

1.37%

184

Gần đây

27

PlayDapp

₫8,870.29

₫265,078,499.06₫324,463,810.99

₫103,128,653,914

1.17%

286

Gần đây

28

Stellar

₫2,542.68

₫1,113,387,943.74₫1,219,631,339.88

₫116,466,913,512

1.32%

447

Gần đây

29

Shiba Inu

₫0.3078

₫1,032,246,289.22₫9,807,637,359.98

₫112,485,105,247

1.28%

376

Gần đây

30

Bitcoin Cash

₫2,796,131.02

₫1,338,459,834.36₫1,124,239,430.80

₫102,126,415,851

1.16%

400

Gần đây

31

Illuvium

₫2,195,572.53

₫216,570,840.18₫226,221,901.71

₫106,496,794,910

1.21%

301

Gần đây

32

Dash

₫1,078,945.68

₫1,614,227,898.29₫1,189,558,726.87

₫109,140,233,637

1.24%

407

Gần đây

33

Avalanche

₫530,794.46

₫202,168,305.15₫165,986,923.09

₫107,422,737,429

1.22%

324

Gần đây

34

Dogecoin

₫1,614.02

₫1,925,295,183.85₫1,675,686,100.43

₫112,778,332,495

1.28%

438

Gần đây

35

Zilliqa

₫877.67

₫29,873,675.62₫151,397,460.32

₫43,791,809,079

0.50%

230

Gần đây

36

Bitcoin SV

₫1,228,266.14

₫4,804,141,125.87₫4,733,542,397.82

₫82,021,579,233

0.93%

542

Gần đây

37

Pando

₫603.89

₫6,038,080.36-

₫78,056,871,837

0.88%

10

61 giờ trước

38

Decentraland

*** ₫9,677.93

₫348,511,607.76₫1,028,749,206.12

*** ₫44,822,954,938

0.00%

307

Gần đây

39

NEAR Protocol

₫103,775.38

₫4,370,462,443.00₫3,975,554,152.20

₫95,646,630,948

1.08%

454

Gần đây

40

TRON

₫1,516.54

₫3,885,879,885.22₫6,000,941,660.21

₫54,439,700,265

0.62%

578

Gần đây

41

MinePlex

₫20,457.33

₫13,820,744.39-

₫64,957,782,676

0.74%

91

4 giờ trước

42

Seele-N

₫257.45

₫109,131,192.28₫109,504,527.52

₫42,105,670,669

0.48%

190

Gần đây

43

Mirror Protocol

₫41,158.62

₫126,993,993.06₫373,183,774.74

₫100,804,689,838

1.14%

305

Gần đây

44

Kusama

₫1,131,397.95

₫781,499,213.26₫1,016,733,388.36

₫73,320,622,386

0.83%

376

Gần đây

45

SKALE Network

₫1,214.50

₫125,637,690.27₫143,464,504.01

₫93,657,316,085

1.06%

291

Gần đây

46

Coin98

₫9,450.72

₫231,693,455.63₫246,566,389.18

₫41,428,755,769

0.47%

272

Gần đây

47

Neo

₫225,619.01

₫924,846,698.18₫969,348,692.97

₫61,560,464,022

0.70%

361

Gần đây

48

Monero

₫3,538,052.45

₫1,069,339,399.62₫840,736,010.51

₫74,702,824,549

0.85%

385

Gần đây

49

1inch Network

₫16,008.46

₫201,563,868.96₫178,528,996.53

₫41,718,513,566

0.47%

329

Gần đây

50

Litecoin

₫1,283,500.67

₫2,645,214,280.26₫3,576,860,222.43

₫40,972,119,629

0.46%

487

Gần đây

51

Fantom

₫7,138.08

₫187,958,782.14₫914,253,084.04

₫63,087,988,929

0.72%

385

Gần đây

52

Immutable X

₫20,325.14

₫2,121,410,214.91₫2,499,360,383.28

₫48,055,781,047

0.54%

394

Gần đây

53

Terra

₫38,388.30

₫63,030,097.57₫119,392,220.38

₫52,677,429,042

0.60%

302

Gần đây

54

Axie Infinity

₫342,690.47

₫548,558,786.67₫1,507,713,672.34

₫57,383,129,018

0.65%

412

Gần đây

55

BNB

₫6,611,994.42

₫2,337,675,361.91₫2,686,730,117.38

₫64,606,130,622

0.73%

449

Gần đây

56

Enjin Coin

₫13,157.99

₫1,329,875,903.51₫1,315,432,572.04

₫40,530,273,383

0.46%

398

Gần đây

57

Flux

₫20,155.92

₫115,857,595.99₫152,443,720.44

₫60,858,541,092

0.69%

287

Gần đây

58

BitTorrent

₫64.66

₫5,493,797.53₫5,416,491.99

₫67,077,349,826

0.76%

39

Gần đây

59

NYM

₫7,927.09

₫112,297,041.70₫205,832,486.85

₫83,237,398,781

0.94%

266

Gần đây

60

ABBC Coin

₫2,605.14

--

₫78,659,246,578

0.89%

3

Gần đây

61

Ethereum

₫39,578,539.17

₫1,429,853,964.43₫1,580,287,868.14

₫95,902,374,287

1.09%

445

Gần đây

62

Cosmos

₫250,666.46

₫786,149,955.72₫874,849,962.33

₫81,496,599,559

0.92%

409

Gần đây

63

Chainge

₫1,068.98

₫14,166,947.04₫19,622,829.40

₫18,190,837,065

0.21%

37

Gần đây

64

Loopring

₫8,796.26

₫934,865,941.22₫1,607,421,396.09

₫42,190,180,468

0.48%

409

Gần đây

65

Tranchess

₫6,759.42

₫47,261,966.35₫318,543,715.69

₫22,882,340,189

0.26%

140

Gần đây

66

Chia

₫925,412.41

₫278,667,599.37₫960,580,006.42

₫25,217,618,152

0.29%

414

Gần đây

67

Curve DAO Token

₫24,532.58

₫28,461,279.87₫31,725,760.04

₫10,960,943,386

0.12%

92

Gần đây

68

Maker

₫19,692,513.91

₫1,546,020,351.94₫4,136,193,300.64

₫47,439,510,635

0.54%

467

Gần đây

69

ForTube

₫447.24

₫691,005,439.11₫656,178,616.75

₫23,894,775,260

0.27%

372

Gần đây

70

ApeCoin

₫124,118.12

₫1,271,745,407.88₫1,266,890,981.57

₫12,086,932,989

0.14%

437

Gần đây

71

TerraClassicUSD

₫529.13

₫86,595,460.05₫127,998,894.74

₫12,895,598,446

0.15%

249

Gần đây

72

Binance USD

₫23,402.12

₫6,799,989,583.49₫1,405,998,207.99

₫15,035,519,074

0.17%

278

Gần đây

73

Solana

₫854,686.47

₫3,199,465,614.34₫2,244,419,977.58

₫43,585,815,758

0.49%

483

Gần đây

74

UMA

₫65,770.16

₫741,996,640.77₫1,385,278,568.81

₫21,917,362,643

0.25%

405

Gần đây

75

Homeros

₫541.96

-₫2,611,810.78

₫22,634,940,756

0.26%

21

Gần đây

76

Zcash

₫1,488,330.01

₫73,425,523.83₫476,171,003.43

₫38,629,804,596

0.44%

324

Gần đây

77

Gala

₫1,243.62

₫281,705,844.72₫341,442,635.08

₫11,812,791,832

0.13%

358

Gần đây

78

Lido DAO

₫50,207.25

₫212,392,912.74₫191,031,150.20

₫24,158,698,904

0.27%

318

Gần đây

79

Cronos

₫2,920.88

₫74,835,150.70₫15,656,982.36

₫11,856,936,967

0.13%

14

Gần đây

80

Kunci Coin

₫1,873.83

₫16,052,139.23₫11,209,726.08

₫21,102,723,982

0.24%

109

Gần đây

81

Tribe

₫3,487.26

₫115,623,335.38₫80,280,142.83

₫12,865,461,360

0.15%

276

Gần đây

82

Qtum

₫80,277.30

₫268,985,138.71₫392,037,276.06

₫22,910,778,743

0.26%

336

Gần đây

83

Tezos

₫37,915.23

₫865,046,693.52₫794,628,047.03

₫31,579,452,620

0.36%

389

Gần đây

84

Elrond

₫1,239,231.13

₫659,395,070.98₫613,789,598.56

₫24,668,262,077

0.28%

344

Gần đây

85

Frax Share

₫143,050.41

₫183,119,047.61₫212,342,084.51

₫23,288,726,702

0.26%

308

Gần đây

86

Akropolis

₫93.95

₫92,412,931.71₫95,190,696.84

₫26,463,457,163

0.30%

191

Gần đây

87

Nestree

₫251.95

--

₫22,107,700,942

0.25%

24

Gần đây

88

Biconomy

₫11,374.57

₫307,145,353.37₫219,734,086.38

₫21,432,390,580

0.24%

285

Gần đây

89

Uniswap

₫164,292.30

₫1,859,484,517.46₫1,497,083,580.53

₫40,530,133,265

0.46%

413

Gần đây

90

Neo

₫224,025.23

₫542,048,707.12₫497,683,237.93

₫14,975,863,865

0.17%

263

Gần đây

91

Flamingo

₫3,302.37

₫281,249,387.70₫249,830,755.09

₫14,632,343,107

0.17%

335

Gần đây

92

SXP

₫9,195.68

₫103,857,413.19₫232,742,702.21

₫13,327,206,773

0.15%

290

Gần đây

93

The Sandbox

₫24,934.62

₫71,109,096.79₫49,078,570.88

₫31,821,429,207

0.36%

89

Gần đây

94

Ontology

₫5,745.80

₫139,162,874.96₫619,410,331.18

₫38,418,562,034

0.44%

316

Gần đây

95

Spell Token

₫37.72

₫145,211,217.29₫178,056,387.92

₫29,113,785,834

0.33%

283

Gần đây

96

Kyber Network Crystal v2

₫41,830.79

₫143,906,288.91₫230,515,449.71

₫11,289,352,912

0.13%

322

Gần đây

97

PLC Ultima

₫178,574,416.04

₫454,108,337.91₫304,600,092.05

₫25,714,848,512

0.29%

345

Gần đây

98

yearn.finance

₫215,500,089.96

₫1,252,133,067.63₫1,393,940,302.96

₫25,644,642,946

0.29%

403

Gần đây

99

AladdinDAO

₫1,513.00

-₫15,875,819.65

₫29,888,490,077

0.34%

26

Gần đây

100

VeChain

₫614.60

₫420,389,720.65₫353,285,097.28

₫15,117,992,403

0.17%

316

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện