×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,916Vốn Hóa Thị Trường:  $225,203,269,534Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,662,393,280BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $225,203,269,534Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,662,393,280BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,916

Bancor Network

$245,038 USD
29.74760208 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$134,089
$0.305728
54.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$11,706
$0.002617
4.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$9,331
$0.068192
3.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,114
$0.254165
2.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,919
$0.736784
2.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,639
$1.03
2.71%
-
Spot
Percentage
14 giờ trước
7
$5,364
$0.000967
2.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,017
$0.036231
2.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,576
$0.001047
1.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,485
$0.636704
1.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,059
$0.030505
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,898
$623.67
1.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,669
$0.001303
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,656
$0.004083
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,485
$0.471326
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,478
$0.016583
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,409
$0.003809
0.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,368
$0.009212
0.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,354
$0.173333
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,184
$0.035138
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,926
$0.045620
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,680
$0.081556
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,518
$14.93
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,306
$0.027944
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,209
$0.044109
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,176
$0.000204
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,079
$0.038284
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,048
$0.001783
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$966
$0.010967
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$944
$0.000512
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$905
$0.151472
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$871
$0.000002
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$869
$0.012858
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$850
$0.331900
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$825
$0.917466
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$669
$0.000552
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$612
$0.007149
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$577
$0.001756
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$548
$11.72
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$542
$0.201589
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$513
$19.17
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$458
$0.012051
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$454
$0.008029
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$418
$0.000600
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$395
$0.009694
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$365
$0.005447
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$352
$0.041075
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$268
$0.000852
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$240
$0.003563
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$213
$0.012261
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$212
$0.002113
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$191
$0.009747
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$180
$0.002371
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$175
$0.020873
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$90
$0.001073
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$83
$0.017477
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$80
$0.000533
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$72
$0.000023
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$71
$0.006663
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$50
$0.003428
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$50
$0.000933
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$30
$0.009454
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$29
$0.014211
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$29
$0.713886
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$18
$0.009194
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$4
$0.012239
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$4
$0.000460
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.040958
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.000080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.147084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.001198
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.000537
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.000257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.000333
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.000157
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.015875
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.000180
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.001891
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.005678
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.000786
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.008233
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.941268
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.000070
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.009223
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.009337
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.006608
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.001531
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.039464
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.000944
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.001541
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.008346
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.001369
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.000090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$3.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.000129
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.000185
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.000084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.007658
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.003355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.006097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.398527
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.000801
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.005706
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.000829
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.012629
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.155889
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.002659
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...