×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $330,500,495,827Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,440,083,058BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $330,500,495,827Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,440,083,058BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

Bancor Network

$1,008,517 USD
96.53856198 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$763,791
$0.792036
75.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$78,891
$0.019535
7.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$18,097
$3.24
1.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$17,874
$31.73
1.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$15,000
$0.002226
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$14,170
$45.68
1.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$12,641
$0.892104
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$11,667
$2.55
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,449
$0.005170
1.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,030
$0.067555
0.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,879
$0.179381
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,819
$0.222718
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$7,690
$2.65
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,427
$0.026096
0.74%
-
Spot
Percentage
820 giờ trước
15
$7,334
$0.068685
0.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,614
$0.384255
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$5,227
$0.043551
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$5,080
$0.101575
0.50%
-
Spot
Percentage
481 giờ trước
19
$5,063
$0.001634
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,056
$0.095893
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,881
$0.017996
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,720
$0.676230
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,301
$0.016773
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,278
$24.77
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,206
$0.036009
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,027
$0.001892
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,859
$0.081298
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,611
$0.842149
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,584
$0.000282
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,523
$0.000261
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,370
$0.013675
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,345
$0.001359
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,332
$0.006700
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,184
$0.000911
0.12%
-
Spot
Percentage
794 giờ trước
35
$1,183
$0.014901
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$776
$0.001607
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$685
$0.010722
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$678
$0.390393
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$674
$0.024237
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$561
$0.003815
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$528
$0.002268
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$505
$0.001144
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$498
$23.48
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$342
$0.007707
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$332
$0.000004
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$290
$0.204523
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$272
$0.000258
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$269
$0.004621
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$242
$0.000521
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$240
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$158
$0.198845
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$119
$0.014670
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$98
$0.000014
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$89
$0.002700
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$62
$0.035053
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$41
$0.000229
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$33
$0.005943
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$27
$0.005719
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$8
$0.000430
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.146234
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.005337
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
*** $?
*** $0.018073
0.00%
-
Spot
Percentage
920 giờ trước
63
$?
$0.010340
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.001210
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
*** $?
*** $0.552179
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
*** $?
*** $0.005196
0.00%
-
Spot
Percentage
920 giờ trước
67
$?
$0.048804
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.001022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
*** $?
*** $0.005575
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
*** $?
*** $0.000095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.015786
0.00%
-
Spot
Percentage
921 giờ trước
72
$?
$0.000062
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.000795
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.006928
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.008758
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.003857
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.094057
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.009405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.042438
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.000167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.000097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.003005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.006991
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.044584
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.000067
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
*** $?
*** $0.051250
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.008758
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
*** $?
*** $0.114266
0.00%
-
Spot
Percentage
481 giờ trước
90
$?
$0.001265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.000093
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$1.56
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.005221
0.00%
-
Spot
Percentage
920 giờ trước
94
$?
$0.151644
0.00%
-
Spot
Percentage
920 giờ trước
95
$?
$0.149319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$8.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...