×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,620,547,835Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,337,274,530BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,620,547,835Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,337,274,530BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

Bancor Network

$1,709,396 USD
193.75328519 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,232,611
$0.424091
72.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$206,872
$0.004120
12.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$60,988
$0.185033
3.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$38,321
$2.46
2.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$15,144
$0.259692
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$11,452
$0.658644
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$10,506
$0.202759
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$10,419
$0.012866
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$9,881
$0.039765
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$8,922
$1.63
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,471
$0.002112
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$8,107
$16.10
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,836
$0.000715
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$6,430
$0.000006
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,277
$0.088815
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,562
$0.015970
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,312
$0.181372
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,166
$0.279011
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,086
$0.075312
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,680
$0.086850
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,511
$0.070545
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,160
$0.979686
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,543
$0.011273
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,438
$0.009700
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,334
$0.025942
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,219
$0.012292
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,161
$0.970875
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,128
$0.014583
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,106
$22.10
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,097
$0.003217
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,995
$0.362244
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,959
$0.001300
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,824
$0.000202
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,815
$0.001121
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,764
$0.010596
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,381
$0.120169
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,135
$0.004602
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$997
$0.043162
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$914
$0.000358
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$878
$0.000751
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$835
$0.009346
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$790
$0.017628
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$788
$0.000953
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$764
$0.005262
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$624
$0.010378
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$587
$0.477956
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$586
$0.010499
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$585
$0.002983
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$522
$0.009724
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$476
$0.002138
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$461
$0.001068
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$421
$0.007307
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$416
$0.000003
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$311
$0.014083
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$229
$0.001143
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$225
$0.005390
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$208
$0.488280
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$198
$0.009561
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$176
$1.99
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$131
$0.098962
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$108
$0.000491
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$104
$0.000216
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$87
$0.009628
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$67
$0.037418
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$47
$0.000524
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$36
$0.001877
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$22
$0.000128
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$15
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$12
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.000035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.005865
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.012700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.000795
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.000669
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.008306
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.000373
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.011234
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.003047
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.000081
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.000093
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.000357
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.000077
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.091745
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.007234
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.008439
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.002471
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.004022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.003590
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.042557
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.009847
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...