Bancor Network

Bancor Network

Khối lượng(24 giờ)

₫128,635,681,431.35

276 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Wrapped Bitcoin

₫464,430,576.69

--

₫39,782,614,636

30.93%

0

Gần đây

2

BarnBridge

₫64,413.15

--

₫3,274,558,901

2.55%

0

Gần đây

3

Chainlink

₫142,660.93

--

₫22,692,679,427

17.64%

0

Gần đây

4

Numeraire

₫307,358.24

--

₫3,165,184,725

2.46%

0

Gần đây

5

Wrapped NXM

₫281,779.34

--

₫2,332,236,629

1.81%

0

Gần đây

6

Eden

₫2,295.38

--

₫2,691,212,196

2.09%

0

Gần đây

7

Synthetix

₫55,618.59

--

₫4,353,023,123

3.38%

0

Gần đây

8

Harvest Finance

₫898,999.56

--

₫4,216,557,401

3.28%

0

Gần đây

9

Dai

₫22,986.45

--

₫2,232,675,422

1.74%

0

Gần đây

10

Request

₫2,748.75

--

₫16,312,431,230

12.68%

0

Gần đây

11

yearn.finance

₫128,305,334.19

--

₫3,002,205,768

2.33%

0

Gần đây

12

Ocean Protocol

₫4,582.85

--

₫1,886,538,985

1.47%

0

Gần đây

13

Enjin Coin

₫12,007.20

--

₫2,527,977,424

1.97%

0

Gần đây

14

USD Coin

₫22,979.86

--

₫2,526,387,549

1.96%

0

Gần đây

15

0Chain

₫4,390.91

--

₫1,366,698,943

1.06%

0

Gần đây

16

Tether

₫22,835.48

--

₫2,321,561,499

1.80%

0

Gần đây

17

Ren

₫2,595.21

--

₫1,036,853,842

0.81%

0

Gần đây

18

88mph

₫50,790.37

--

₫931,215,920

0.72%

0

Gần đây

19

Celsius

₫17,887.31

--

₫1,242,017,770

0.97%

0

Gần đây

20

Opium

₫4,375.11

--

₫319,266,138

0.25%

0

Gần đây

21

DeXe

₫61,392.73

--

₫179,140,404

0.14%

0

Gần đây

22

mStable Governance Token: Meta (MTA)

₫3,005.60

--

₫210,494,460

0.16%

0

Gần đây

23

VitaDAO

₫16,508.54

--

₫202,030,069

0.16%

0

Gần đây

24

WOO Network

₫3,944.20

--

₫260,879,579

0.20%

0

Gần đây

25

Decentraland

₫20,205.97

--

₫156,434,259

0.12%

0

Gần đây

26

Measurable Data Token

₫610.16

--

₫210,935,772

0.16%

0

Gần đây

27

Amp

₫194.66

--

₫240,124,567

0.19%

0

Gần đây

28

unFederalReserve

₫160.94

--

₫186,056,626

0.14%

0

Gần đây

29

FODL Finance

₫425.18

--

₫155,367,601

0.12%

0

Gần đây

30

Enzyme

₫561,683.26

--

₫647,081,076

0.50%

0

Gần đây

31

Bancor Governance Token

₫8,026.36

--

₫613,874,228

0.48%

0

Gần đây

32

Polygon

₫11,381.28

--

₫587,918,239

0.46%

0

Gần đây

33

Maker

₫20,970,876.45

--

₫575,918,921

0.45%

0

Gần đây

34

Indexed Finance

₫10,984.79

--

₫571,732,150

0.44%

0

Gần đây

35

renBTC

₫458,646,569.47

--

₫487,797,599

0.38%

0

Gần đây

36

Legacy ICHI

₫96,349.38

--

₫476,716,686

0.37%

0

Gần đây

37

Rook

₫662,123.39

--

₫452,262,499

0.35%

0

Gần đây

38

ParaSwap

₫542.13

--

₫357,421,069

0.28%

0

Gần đây

39

Compound

₫1,123,997.55

--

₫351,214,112

0.27%

0

Gần đây

40

CEEK VR

₫4,780.75

--

₫323,539,482

0.25%

0

Gần đây

41

Basic Attention Token

₫8,793.12

--

₫66,109,284

0.05%

0

Gần đây

42

DerivaDAO

₫16,749.44

--

₫49,076,824

0.04%

0

Gần đây

43

Uniswap

₫117,777.28

--

₫104,585,101

0.08%

0

Gần đây

44

BBS Network

₫521.15

--

₫41,034,398

0.03%

0

Gần đây

45

LinkPool

₫62,705.24

--

₫405,679,378

0.32%

0

Gần đây

46

Syntropy

₫1,192.35

--

₫91,078,463

0.07%

0

Gần đây

47

The Graph

₫2,218.93

--

₫435,843,955

0.34%

0

Gần đây

48

Railgun

₫26,408.40

--

₫40,677,059

0.03%

0

Gần đây

49

BoringDAO

*** ₫355.68

--

*** ₫140,223,385

0.00%

0

Gần đây

50

Aave

₫1,376,047.31

--

₫265,059,837

0.21%

0

Gần đây

51

Alpha Venture DAO

₫2,608.10

--

₫290,401,012

0.23%

0

Gần đây

52

Quant

₫1,216,053.45

--

₫149,489,313

0.12%

0

Gần đây

53

Signata

₫794.86

--

₫22,342,147

0.02%

0

Gần đây

54

X8X Token

₫90.27

--

₫22,589,126

0.02%

0

Gần đây

55

SIRIN LABS Token

₫118.09

--

₫74,798,810

0.06%

0

Gần đây

56

Arcona

₫1,458.63

--

₫21,837,306

0.02%

0

Gần đây

57

Hegic

₫146.15

--

₫18,322,366

0.01%

0

Gần đây

58

Phuture

₫692.15

--

₫66,248,732

0.05%

0

Gần đây

59

Ferrum Network

₫448.50

--

₫19,236,914

0.01%

0

Gần đây

60

Lyra

₫976.09

--

₫15,725,681

0.01%

0

Gần đây

61

OriginTrail

₫4,204.65

--

₫83,239,777

0.06%

0

Gần đây

62

Marginswap

₫948.33

--

₫10,373,952

0.01%

0

Gần đây

63

BLOCKv

₫36.31

--

₫65,647,924

0.05%

0

Gần đây

64

iExec RLC

₫19,518.60

--

₫55,092,730

0.04%

0

Gần đây

65

Jarvis Network

₫357.11

--

₫9,030,870

0.01%

0

Gần đây

66

Metal

₫29,898.86

--

₫55,319,215

0.04%

0

Gần đây

67

LiquidApps

₫15.07

--

₫42,225,173

0.03%

0

Gần đây

68

STAKE

₫81,024.33

--

₫13,794,842

0.01%

0

Gần đây

69

Velas

₫992.75

--

₫6,045,338

0.00%

0

Gần đây

70

Santiment Network Token

₫4,411.22

--

₫24,319,361

0.02%

0

Gần đây

71

Gnosis

₫2,679,496.91

--

₫39,312,319

0.03%

0

Gần đây

72

saffron.finance

₫1,079,217.81

--

₫34,725,549

0.03%

0

Gần đây

73

Loopring

₫8,783.13

--

₫6,334,024

0.00%

0

Gần đây

74

APWine Finance

₫2,836.77

--

₫19,035,226

0.01%

0

Gần đây

75

Sheesha Finance [ERC20]

₫571,790.23

--

₫25,698,577

0.02%

0

Gần đây

76

Etherisc DIP Token

₫540.47

--

₫4,547,785

0.00%

0

Gần đây

77

FintruX Network

₫90.02

--

₫5,306,116

0.00%

0

Gần đây

78

THORChain (ERC20)

₫47,131.96

--

₫11,006,097

0.01%

0

Gần đây

79

Holo

₫49.52

--

₫15,746,616

0.01%

0

Gần đây

80

ARMOR

₫154.51

--

₫16,483,578

0.01%

0

Gần đây

81

UMA

₫57,579.97

--

₫10,197,393

0.01%

0

Gần đây

82

SPINDLE

₫0.6928

--

₫12,222,245

0.01%

0

Gần đây

83

Idle

₫5,883.11

--

₫12,349,162

0.01%

0

Gần đây

84

Rarible

₫49,478.33

--

₫17,376,025

0.01%

0

Gần đây

85

Instadapp

₫17,008.88

--

₫11,154,933

0.01%

0

Gần đây

86

Kattana

₫12,406.07

--

₫12,556,289

0.01%

0

Gần đây

87

Powerledger

₫5,126.44

--

₫9,533,510

0.01%

0

Gần đây

88

Auctus

₫58.93

--

₫10,885,118

0.01%

0

Gần đây

89

Tempus

₫838.72

--

₫11,764,880

0.01%

0

Gần đây

90

Streamr

₫662.69

--

₫10,644,580

0.01%

0

Gần đây

91

Arbidex

₫12.32

--

₫9,228,667

0.01%

0

Gần đây

92

Rublix

₫440.78

--

₫7,180,521

0.01%

0

Gần đây

93

Bridge Mutual

₫354.93

--

₫4,737,072

0.00%

0

Gần đây

94

QuickSwap

₫1,041,063.63

--

₫4,338,448

0.00%

0

Gần đây

95

Liquity

₫24,400.54

--

₫6,080,939

0.00%

0

Gần đây

96

Aleph.im

₫6,010.79

--

₫6,423,857

0.00%

0

Gần đây

97

Wirex Token

₫246.45

--

₫60,867,616

0.05%

0

Gần đây

98

Dusk Network

₫2,956.75

--

₫6,837,674

0.01%

0

Gần đây

99

Aigang

₫1.78

--

₫4,201,308

0.00%

0

Gần đây

100

Ripio Credit Network

₫73.13

--

₫8,082,808

0.01%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện