Vốn Hóa Thị Trường:
YangCoin YangCoin (YANG)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho YangCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
07/07/2014 0.000076 0.000188 0.000076 0.000100 5 1,797
06/07/2014 0.000120 0.000127 0.000076 0.000076 12 1,372
05/07/2014 0.000113 0.000120 0.000113 0.000120 10 2,159
03/07/2014 0.000111 0.000111 0.000109 0.000110 0 1,972
02/07/2014 0.000109 0.000112 0.000109 0.000111 0 1,992
01/07/2014 0.000134 0.000145 0.000109 0.000109 45 1,959
30/06/2014 0.000163 0.000171 0.000130 0.000134 5 2,418
29/06/2014 0.000239 0.000241 0.000161 0.000163 0 2,927
28/06/2014 0.000252 0.000252 0.000239 0.000239 0 4,295
27/06/2014 0.000169 0.000252 0.000168 0.000251 50 4,515
26/06/2014 0.000159 0.000169 0.000158 0.000168 5 3,028
25/06/2014 0.000163 0.000163 0.000158 0.000159 2 2,869
24/06/2014 0.000166 0.000167 0.000163 0.000164 2 2,947
23/06/2014 0.000163 0.000166 0.000159 0.000166 8 2,993
22/06/2014 0.000202 0.000206 0.000162 0.000163 0 2,928
21/06/2014 0.000206 0.000207 0.000159 0.000203 12 3,648
19/06/2014 0.000182 0.000183 0.000169 0.000176 108 3,175
18/06/2014 0.000183 0.000213 0.000175 0.000182 57 3,282
17/06/2014 0.000178 0.000220 0.000177 0.000183 25 3,299
16/06/2014 0.000160 0.000274 0.000159 0.000177 5 3,194
15/06/2014 0.000081 0.000160 0.000078 0.000160 0 2,874
14/06/2014 0.000216 0.000300 0.000079 0.000081 140 1,466
13/06/2014 0.000182 0.000326 0.000182 0.000216 18 3,885
12/06/2014 0.000411 0.000415 0.000031 0.000183 56 3,294
11/06/2014 0.000699 0.000702 0.000411 0.000412 118 7,416
10/06/2014 0.000792 0.001389 0.000576 0.000699 138 12,576
09/06/2014 0.001037 0.002236 0.000790 0.000792 361 14,261
08/06/2014 0.002207 0.002207 0.000832 0.001037 140 18,665
07/06/2014 0.002647 0.002647 0.000816 0.002207 189 39,731
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About YangCoin

YangCoin (YANG) is a cryptocurrency. More information can be found at http://yincoinyangcoin.com/.
YangCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu