BARC

The Blu Arctic Water Company giá 
BARC

₫325.13  

7.56% (1n)

biểu đồ The Blu Arctic Water Company sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về The Blu Arctic Water Company
Vốn hóa thị trường
 

0.00%

₫35,438,984,127
#5814
Khối lượng (24 giờ)
 

74.60%

₫67,051,860
#5332
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
0.19%
Nguồn cung lưu thông tự báo cáo
 
109,000,000 BARC
100.00%
Tổng cung
 
109,000,000 BARC
Nguồn cung tối đa
 
109,000,000 BARC
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫35,438,984,074
công cụ chuyển đổi BARC sang VND
BARC
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫325.10
Cao
₫358.21
Cao nhất mọi thời đại
Jan 14, 2024 (3 months ago)
₫1,379.88
-76.44%
Thấp nhất mọi thời đại
Feb 27, 2024 (2 months ago)
₫222.74
+45.97%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi212x
8625th / 9.7K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

The Blu Arctic Water Company community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

The Blu Arctic Water Company markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về The Blu Arctic Water Company%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về The Blu Arctic Water Company

Blue Arctic is a company anchored on the blockchain. With our strategic water reserves spanning continents, The Blu Arctic Water Company is at the forefront of combating the pressing issue of available water. By integrating blockchain’s transparency and efficiency, The Blu Arctic Water Company provides an unprecedented approach to water management and distribution. As the world grapples with the growing challenges of water scarcity, we stand at the forefront of global change, offering a scalable and sustainable solution to ensure every drop counts in the quest for a hydrated planet.