Vốn Hóa Thị Trường:
TenfiveCoin TenfiveCoin (10-5)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho TenfiveCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
01/06/2014 0.003861 0.004154 0.003837 0.004148 0 1,033
31/05/2014 0.003797 0.004840 0.003730 0.003867 2 963
30/05/2014 0.003785 0.003816 0.003750 0.003797 1 946
29/05/2014 0.003532 0.003532 0.003462 0.003467 1 864
28/05/2014 0.022877 0.029874 0.003452 0.003528 171 879
27/05/2014 0.000146 0.026261 0.000145 0.022850 140 5,692
26/05/2014 0.002635 0.024184 0.000029 0.000146 98 36
25/05/2014 0.000394 0.008459 0.000394 0.002631 19 655
24/05/2014 0.000385 0.006135 0.000385 0.000394 16 98
23/05/2014 0.000372 0.002665 0.000372 0.000385 29 96
22/05/2014 0.000728 0.001019 0.000359 0.000372 11 93
21/05/2014 0.000730 0.000730 0.000727 0.000727 1 181
20/05/2014 0.000620 0.000680 0.000620 0.000680 4 169
19/05/2014 0.000201 0.000622 0.000199 0.000620 4 154
18/05/2014 0.000670 0.000670 0.000200 0.000201 1 50
17/05/2014 0.000672 0.000675 0.000671 0.000673 0 168
16/05/2014 0.000671 0.000676 0.000446 0.000673 1 168
15/05/2014 0.000839 0.002244 0.000669 0.000671 5 167
14/05/2014 0.000445 0.000843 0.000009 0.000839 4 209
13/05/2014 0.000446 0.000446 0.000441 0.000445 1 111
12/05/2014 0.000444 0.000447 0.000439 0.000445 1 111
10/05/2014 0.000454 0.000458 0.000453 0.000454 0 113
09/05/2014 0.000484 0.000484 0.000449 0.000455 0 113
07/05/2014 0.000438 0.000455 0.000437 0.000452 1 113
06/05/2014 0.000442 0.000457 0.000432 0.000439 1 109
05/05/2014 0.000445 0.000450 0.000436 0.000442 1 110
04/05/2014 0.000442 0.000445 0.000441 0.000444 0 111
03/05/2014 0.008080 0.008080 0.007888 0.007915 0 1,972
02/05/2014 0.008003 0.008074 0.007973 0.008055 0 2,007
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About TenfiveCoin

TenfiveCoin (10-5) is a cryptocurrency. Users are able to generate 10-5 through the process of mining. More information can be found at https://tenfivecoin.com.
TenfiveCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu