Vốn Hóa Thị Trường:
TaoPay TaoPay (TAO)
0.000023 USD
0.00000002 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
? TAO

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho TaoPay

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
04/04/2017 0.000023 0.000023 0.000022 0.000023 296 -
03/04/2017 0.000066 0.000066 0.000011 0.000023 300 -
02/04/2017 0.000043 0.000066 0.000022 0.000066 12 -
01/04/2017 0.000043 0.000043 0.000021 0.000043 291 -
31/03/2017 0.000041 0.000043 0.000021 0.000043 528 -
30/03/2017 0.000021 0.000042 0.000020 0.000041 233 -
29/03/2017 0.000021 0.000031 0.000020 0.000021 265 -
28/03/2017 0.000021 0.000031 0.000021 0.000021 382 -
27/03/2017 0.000029 0.000072 0.000020 0.000021 300 -
26/03/2017 0.000019 0.000059 0.000019 0.000029 236 -
25/03/2017 0.000028 0.000028 0.000018 0.000019 6 -
24/03/2017 0.000010 0.000031 0.000010 0.000028 2 -
23/03/2017 0.000032 0.000052 0.000010 0.000010 367 -
22/03/2017 0.000067 0.000089 0.000030 0.000031 490 -
21/03/2017 0.000106 0.000109 0.000064 0.000067 650 -
20/03/2017 0.000094 0.000106 0.000094 0.000105 22 -
19/03/2017 0.000137 0.000150 0.000137 0.000148 8 -
18/03/2017 0.000121 0.000137 0.000097 0.000136 8 -
17/03/2017 0.000153 0.000153 0.000121 0.000121 10 -
16/03/2017 0.000138 0.000155 0.000127 0.000154 16 -
15/03/2017 0.000211 0.000248 0.000137 0.000137 53 -
14/03/2017 0.000148 0.000211 0.000146 0.000211 7 -
13/03/2017 0.000147 0.000185 0.000146 0.000148 2 -
12/03/2017 0.000176 0.000177 0.000146 0.000147 1 -
11/03/2017 0.000089 0.000179 0.000083 0.000176 98 -
10/03/2017 0.000124 0.000124 0.000086 0.000089 75 -
09/03/2017 0.000115 0.000117 0.000114 0.000117 16 -
08/03/2017 0.000135 0.000136 0.000115 0.000115 21 -
07/03/2017 0.000127 0.000174 0.000126 0.000135 25 -
06/03/2017 0.000203 0.000204 0.000127 0.000127 23 -
05/03/2017 0.000151 0.000203 0.000125 0.000203 42 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About TaoPay

TaoPay (TAO) is a cryptocurrency. The last known price of TaoPay is 0.000023 USD .
TaoPay Price 0.000023 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu