Vốn Hóa Thị Trường:
sharkfund0 sharkfund0 (SF0)
111.44 USD
0.26899403 BTC
? NXT

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
146,315 USD
353 BTC
? NXT
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? NXT
Lượng tiền lưu thông
1,313 SF0
Tổng cung tiền
10,000 SF0

Dữ liệu lịch sử thị trường cho sharkfund0

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
07/03/2016 111.03 114.08 109.21 111.44 109 146,315
06/03/2016 107.94 115.71 105.62 110.98 108 145,709
03/03/2016 103.72 106.86 102.85 106.07 27 139,263
02/03/2016 104.66 106.96 102.39 103.89 26 136,405
01/03/2016 107.61 107.85 103.12 104.62 26 137,360
29/02/2016 113.25 115.47 110.38 114.97 92 150,953
28/02/2016 109.97 116.52 109.52 112.05 90 147,111
26/02/2016 114.69 114.89 113.11 114.76 23 150,678
25/02/2016 120.97 121.20 111.93 114.54 23 150,387
24/02/2016 116.22 121.67 113.91 120.52 24 158,242
23/02/2016 120.05 121.25 114.08 116.51 25 152,973
11/02/2016 123.06 128.13 121.71 126.88 1 166,587
10/02/2016 124.67 126.72 118.65 123.10 1 161,624
09/02/2016 128.38 129.08 125.22 125.78 1 165,136
06/02/2016 130.31 134.16 128.46 131.81 5 173,065
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About sharkfund0

sharkfund0 (SF0) is a cryptocurrency token and operates on the the Nxt platform. sharkfund0 has a current supply of 10,000 SF0 with 1,313 SF0 in circulation. The last known price of sharkfund0 is 111.44 USD .
sharkfund0 Price 111.44 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 146,315 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 1,313 SF0
Tổng cung tiền 10,000 SF0
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu