Vốn Hóa Thị Trường:
ShareCoin ShareCoin (SHARE)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho ShareCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2014 0.000030 0.000037 0.000030 0.000036 2 3,696
18/06/2014 0.000031 0.000031 0.000018 0.000030 6 3,077
17/06/2014 0.000024 0.000060 0.000024 0.000031 18 3,093
16/06/2014 0.000077 0.000077 0.000018 0.000018 17 1,797
15/06/2014 0.000069 0.000077 0.000023 0.000077 56 7,786
14/06/2014 0.000048 0.000070 0.000046 0.000070 21 7,069
13/06/2014 0.000065 0.000068 0.000047 0.000048 8 4,858
12/06/2014 0.000038 0.000066 0.000038 0.000065 6 6,576
11/06/2014 0.000078 0.000079 0.000038 0.000038 6 3,852
10/06/2014 0.000032 0.000086 0.000020 0.000078 43 7,936
09/06/2014 0.000046 0.000046 0.000032 0.000032 10 3,289
08/06/2014 0.000072 0.000072 0.000033 0.000046 21 4,653
07/06/2014 0.000092 0.000092 0.000072 0.000072 11 7,297
06/06/2014 0.000112 0.000329 0.000013 0.000092 281 9,276
05/06/2014 0.000642 0.000648 0.000064 0.000112 210 11,340
04/06/2014 0.000801 0.001012 0.000577 0.000642 52 64,937
03/06/2014 0.000835 0.001108 0.000706 0.000801 726 81,073
02/06/2014 0.001008 0.001192 0.000826 0.000834 242 84,396
01/06/2014 0.000888 0.001200 0.000884 0.001007 354 101,809
31/05/2014 0.001015 0.001208 0.000786 0.000889 765 89,901
30/05/2014 0.001128 0.001233 0.000680 0.001015 1,245 102,611
29/05/2014 0.000762 0.002445 0.000754 0.001128 518 114,013
28/05/2014 0.001249 0.001564 0.000756 0.000762 871 76,931
27/05/2014 0.000561 0.001359 0.000525 0.001250 10,943 126,238
26/05/2014 0.000936 0.000965 0.000488 0.000561 115 56,567
25/05/2014 0.000656 0.001216 0.000412 0.000934 317 94,217
24/05/2014 0.001025 0.001193 0.000131 0.000656 32 66,186
23/05/2014 0.001057 0.001273 0.000930 0.001026 985 103,357
22/05/2014 0.001328 0.001328 0.001037 0.001056 1,645 106,367
21/05/2014 0.001123 0.001558 0.001123 0.001327 530 133,611
20/05/2014 0.001714 0.001753 0.001118 0.001124 1,344 113,099
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About ShareCoin

ShareCoin (SHARE) is a cryptocurrency. More information can be found at http://sharecoin.info/.
ShareCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu