Just in! See who's speaking at The Capital, our first-ever conference, here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng
ShareCoin ShareCoin (SHARE)

Không có dữ liệu để hiển thị

We're currently unable to display market data for this listing. See our methodology for more information: https://coinmarketcap.com/methodology/


Time For Plan ₿ - Buy Bitcoin In Your Currency

Giao Dịch

Trade Crypto In Minutes

Get an Instant Credit Line & Earn Interest

Dữ liệu lịch sử thị trường cho ShareCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2014 0.000030 0.000037 0.000030 0.000036 2 3,696
18/06/2014 0.000031 0.000031 0.000018 0.000030 6 3,077
17/06/2014 0.000024 0.000060 0.000024 0.000031 18 3,093
16/06/2014 0.000077 0.000077 0.000018 0.000018 17 1,797
15/06/2014 0.000069 0.000077 0.000023 0.000077 56 7,786
14/06/2014 0.000048 0.000070 0.000046 0.000070 21 7,069
13/06/2014 0.000065 0.000068 0.000047 0.000048 8 4,858
12/06/2014 0.000038 0.000066 0.000038 0.000065 6 6,576
11/06/2014 0.000078 0.000079 0.000038 0.000038 6 3,852
10/06/2014 0.000032 0.000086 0.000020 0.000078 43 7,936
09/06/2014 0.000046 0.000046 0.000032 0.000032 10 3,289
08/06/2014 0.000072 0.000072 0.000033 0.000046 21 4,653
07/06/2014 0.000092 0.000092 0.000072 0.000072 11 7,297
06/06/2014 0.000112 0.000329 0.000013 0.000092 281 9,276
05/06/2014 0.000642 0.000648 0.000064 0.000112 210 11,340
04/06/2014 0.000801 0.001012 0.000577 0.000642 52 64,937
03/06/2014 0.000835 0.001108 0.000706 0.000801 726 81,073
02/06/2014 0.001008 0.001192 0.000826 0.000834 242 84,396
01/06/2014 0.000888 0.001200 0.000884 0.001007 354 101,809
31/05/2014 0.001015 0.001208 0.000786 0.000889 765 89,901
30/05/2014 0.001128 0.001233 0.000680 0.001015 1,245 102,611
29/05/2014 0.000762 0.002445 0.000754 0.001128 518 114,013
28/05/2014 0.001249 0.001564 0.000756 0.000762 871 76,931
27/05/2014 0.000561 0.001359 0.000525 0.001250 10,943 126,238
26/05/2014 0.000936 0.000965 0.000488 0.000561 115 56,567
25/05/2014 0.000656 0.001216 0.000412 0.000934 317 94,217
24/05/2014 0.001025 0.001193 0.000131 0.000656 32 66,186
23/05/2014 0.001057 0.001273 0.000930 0.001026 985 103,357
22/05/2014 0.001328 0.001328 0.001037 0.001056 1,645 106,367
21/05/2014 0.001123 0.001558 0.001123 0.001327 530 133,611
20/05/2014 0.001714 0.001753 0.001118 0.001124 1,344 113,099
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

Thông tin về ShareCoin

ShareCoin (SHARE) is a cryptocurrency. More information can be found at http://sharecoin.info/.
ShareCoin Thống kê
ShareCoin Giá Không Có Dữ Liệu
ShareCoin ROI Không Có Dữ Liệu
Xếp hạng Thị trường Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
Khối lượng trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Mức Cao nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Thấp nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 52 Tuần Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 90 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 30 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 7 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Đóng / Mở của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Thay đổi của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Khối lượng của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư xấp xỉ nếu mua tại thời điểm khởi đầu (hoặc giá biết đến sớm nhất)