Các loại tiền điện tử:  11,064Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,466,059,499,248Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,784,923,815Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.6% ETH: 17.6%Phí gas trên ETH:  12 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,064Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,466,059,499,248Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,784,923,815Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.6% ETH: 17.6%Phí gas trên ETH:  12 Gwei
SCOT

ScotcoinSCOT

Xếp hạng -
Token
Trên 24 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

SCOT Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Scotcoin is an industry standard ERC-20 token on the public Ethereum blockchain. The total supply of Scotcoin is 5,000,000,000