Vốn Hóa Thị Trường:
RapidCoin RapidCoin (RPD)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho RapidCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
25/02/2014 0.002274 0.002321 0.001825 0.002122 15 4,615
24/02/2014 0.004242 0.004253 0.002338 0.002390 39 5,094
23/02/2014 0.002790 0.004266 0.002631 0.004241 58 8,583
22/02/2014 0.003290 0.005309 0.002449 0.002785 220 5,328
21/02/2014 0.005706 0.005714 0.002359 0.003290 533 5,951
20/02/2014 0.007863 0.008900 0.005717 0.005717 515 9,841
19/02/2014 0.007956 0.015642 0.007778 0.007863 808 12,895
18/02/2014 0.007664 0.009118 0.007540 0.007964 524 12,190
17/02/2014 0.008108 0.021797 0.007588 0.007653 2,190 11,091
16/02/2014 0.007177 0.022780 0.006315 0.008140 1,629 10,939
15/02/2014 0.014553 0.018598 0.007164 0.007173 1,077 8,951
14/02/2014 0.019243 0.024105 0.014568 0.014577 2,807 16,884
13/02/2014 0.020190 0.039128 0.018116 0.019374 3,543 20,640
12/02/2014 0.016840 0.053285 0.016840 0.033564 8,226 32,116
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About RapidCoin

RapidCoin (RPD) is a cryptocurrency. Users are able to generate RPD through the process of mining. More information can be found at http://getrapidcoin.com/.
RapidCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu