Vốn Hóa Thị Trường:

InstantDEX InstantDEX (DEX)

3.99 USD
0.00124737 BTC
25.00 NXT

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
3,992,583 USD
1,247 BTC
25,000,000 NXT
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
150.00 NXT
Lượng tiền lưu thông
1,000,000 DEX
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

InstantDEX Thị Trường Giao Dịch

Không Có Thị Trường Giao Dịch Đang Hoạt Động

InstantDEX Feed Truyền Thông Xã Hội

Không Có Feed Đang Hoạt Động

Công cụ cho InstantDEX