Vốn Hóa Thị Trường:
GorillaBucks GorillaBucks (BUCKS)
0.000177 USD (-0.25%)
0.00000075 BTC (-0.04%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
219 USD
1 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
1,238,752 BUCKS

Dữ liệu lịch sử thị trường cho GorillaBucks

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
01/10/2015 0.000177 0.000178 0.000177 0.000177 0 219
30/09/2015 0.000307 0.000307 0.000177 0.000177 0 219
19/09/2015 0.000233 0.000233 0.000231 0.000231 0 286
18/09/2015 0.000232 0.000234 0.000230 0.000233 2 289
17/09/2015 0.000254 0.000280 0.000230 0.000232 3 288
16/09/2015 0.000256 0.000257 0.000252 0.000254 0 315
15/09/2015 0.000256 0.000257 0.000255 0.000256 3 317
14/09/2015 0.000405 0.000407 0.000254 0.000256 4 317
13/09/2015 0.000442 0.000444 0.000437 0.000439 0 544
12/09/2015 0.000408 0.000450 0.000407 0.000442 0 548
11/09/2015 0.000417 0.000569 0.000408 0.000408 12 506
10/09/2015 0.000429 0.000432 0.000413 0.000418 0 517
09/09/2015 0.000438 0.000440 0.000428 0.000429 2 531
08/09/2015 0.000312 0.000439 0.000312 0.000439 3 543
07/09/2015 0.000405 0.000409 0.000311 0.000312 2 386
06/09/2015 0.000397 0.000415 0.000397 0.000405 33 502
05/09/2015 0.000357 0.000398 0.000356 0.000397 31 492
04/09/2015 0.000369 0.000400 0.000356 0.000357 277 442
03/09/2015 0.000443 0.000443 0.000369 0.000369 3 458
02/09/2015 0.000442 0.000446 0.000372 0.000443 264 548
01/09/2015 0.000306 0.000445 0.000304 0.000442 75 548
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About GorillaBucks

GorillaBucks (BUCKS) is a cryptocurrency. GorillaBucks has a current supply of 1,238,752 BUCKS. The last known price of GorillaBucks is 0.000177 USD and is down 0.25% over the last 24 hours.
GorillaBucks Price 0.000177 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 219 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 1,238,752 BUCKS
Tổng cung tiền 1,238,752 BUCKS
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu