Vốn Hóa Thị Trường:
Global Denomination Global Denomination (GDN)
0.000040 USD
0.00000016 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
297 USD
1 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
7,500,280 GDN

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Global Denomination

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
31/03/2015 0.000040 0.000040 0.000040 0.000040 26 297
30/03/2015 0.000039 0.000040 0.000038 0.000040 26 297
29/03/2015 0.000061 0.000066 0.000039 0.000039 25 291
28/03/2015 0.000089 0.000090 0.000050 0.000061 47 455
27/03/2015 0.000067 0.000092 0.000066 0.000089 5 667
26/03/2015 0.000066 0.000069 0.000066 0.000067 1 503
25/03/2015 0.000081 0.000082 0.000066 0.000066 2 498
24/03/2015 0.000091 0.000140 0.000079 0.000081 35 607
23/03/2015 0.000070 0.000352 0.000070 0.000091 561 680
22/03/2015 0.000065 0.000070 0.000062 0.000070 7 523
21/03/2015 0.000065 0.000066 0.000064 0.000065 2 488
20/03/2015 0.000073 0.000086 0.000065 0.000065 3 491
19/03/2015 0.000103 0.000108 0.000073 0.000073 8 548
18/03/2015 0.000154 0.000202 0.000100 0.000103 48 770
17/03/2015 0.000084 0.000155 0.000084 0.000154 13 1,156
16/03/2015 0.000083 0.000096 0.000075 0.000084 17 632
15/03/2015 0.000085 0.000100 0.000083 0.000083 1 621
14/03/2015 0.000088 0.000108 0.000084 0.000085 2 635
13/03/2015 0.000088 0.000107 0.000083 0.000089 3 666
12/03/2015 0.000101 0.000101 0.000088 0.000088 8 663
11/03/2015 0.000108 0.000111 0.000100 0.000101 6 756
10/03/2015 0.000084 0.000147 0.000084 0.000108 19 809
09/03/2015 0.000107 0.000109 0.000078 0.000084 2 630
08/03/2015 0.000075 0.000107 0.000074 0.000107 2 803
07/03/2015 0.000082 0.000083 0.000074 0.000075 2 559
06/03/2015 0.000086 0.000088 0.000081 0.000082 2 613
05/03/2015 0.000093 0.000093 0.000082 0.000086 3 642
04/03/2015 0.000096 0.000097 0.000091 0.000093 55 697
03/03/2015 0.000091 0.000123 0.000090 0.000096 75 718
02/03/2015 0.000083 0.000088 0.000083 0.000087 0 656
01/03/2015 0.000079 0.000084 0.000078 0.000083 3 625
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Global Denomination

Global Denomination (GDN) is a cryptocurrency. Users are able to generate GDN through the process of mining. Global Denomination has a current supply of 7,500,280 GDN. The last known price of Global Denomination is 0.000040 USD . More information can be found at http://globaldenomination.org/.
Global Denomination Price 0.000040 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 297 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 7,500,280 GDN
Tổng cung tiền 7,500,280 GDN
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu