Các loại tiền điện tử:  21,190Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $942,910,625,344.159Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $51,920,171,420.84Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.8% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  11 Gwei
FLG

Folgory CoinFLG

Xếp hạng -
Token
On 3,076 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

FLG Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Launched on 24/10/2019, Folgory Coin is the native asset of the Folgory exchange.