Vốn Hóa Thị Trường:
EventToken EventToken (EVENT)
0.000070 USD
0.00000024 BTC

Buy

  • Crypto.com Crypto.com

    Best place to buy crypto at true cost - no fees, no markups

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
548 USD
2 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
7,824,403 EVENT

Dữ liệu lịch sử thị trường cho EventToken

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
15/07/2015 0.000069 0.000070 0.000069 0.000070 1 549
14/07/2015 0.000070 0.000071 0.000069 0.000069 1 540
13/07/2015 0.000075 0.000075 0.000067 0.000070 1 548
12/07/2015 0.000070 0.000075 0.000070 0.000075 1 584
11/07/2015 0.000068 0.000072 0.000068 0.000070 1 550
10/07/2015 0.000065 0.000071 0.000065 0.000068 1 535
09/07/2015 0.000065 0.000065 0.000064 0.000065 1 506
08/07/2015 0.000064 0.000066 0.000063 0.000065 1 508
07/07/2015 0.000065 0.000065 0.000064 0.000064 1 501
06/07/2015 0.000065 0.000067 0.000064 0.000065 1 505
05/07/2015 0.000047 0.000066 0.000047 0.000065 1 510
04/07/2015 0.000077 0.000077 0.000023 0.000047 14 368
03/07/2015 0.000128 0.000131 0.000013 0.000077 97 601
02/07/2015 0.000171 0.000173 0.000127 0.000128 3 999
01/07/2015 0.000172 0.000173 0.000169 0.000171 2 1,336
30/06/2015 0.000188 0.000195 0.000187 0.000193 0 1,508
29/06/2015 0.000184 0.000188 0.000183 0.000188 0 1,468
28/06/2015 0.000139 0.000185 0.000139 0.000184 9 1,442
24/06/2015 0.000137 0.000137 0.000136 0.000137 0 1,068
23/06/2015 0.000101 0.000137 0.000101 0.000137 0 1,071
22/06/2015 0.000098 0.000102 0.000098 0.000101 2 792
20/06/2015 0.000144 0.000145 0.000142 0.000144 0 1,125
19/06/2015 0.000149 0.000151 0.000144 0.000144 0 1,129
18/06/2015 0.000050 0.000151 0.000049 0.000147 541 1,149
17/06/2015 0.000189 0.000190 0.000049 0.000050 30 390
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About EventToken

EventToken (EVENT) is a cryptocurrency. EventToken has a current supply of 7,824,403 EVENT. The last known price of EventToken is 0.000070 USD .
EventToken Price 0.000070 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 548 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 7,824,403 EVENT
Tổng cung tiền 7,824,403 EVENT
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu