Vốn Hóa Thị Trường:
Dougcoin Dougcoin (DOUG)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Dougcoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
13/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 2 6,782
12/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 2 6,779
11/05/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000004 5 6,697
10/05/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 5 6,927
09/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 3 6,642
08/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 5 6,640
07/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0 6,599
05/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 2 6,392
04/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 2 6,444
03/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 24 6,455
02/05/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000004 6 6,574
01/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 5 6,575
30/04/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000004 5 6,478
29/04/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000004 0 6,444
28/04/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 19 6,316
27/04/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000004 46 6,258
26/04/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000005 9 6,519
25/04/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000005 56 6,538
24/04/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 19 7,040
23/04/2014 0.000005 0.000010 0.000005 0.000005 42 6,861
22/04/2014 0.000010 0.000010 0.000005 0.000005 11 6,796
21/04/2014 0.000010 0.000010 0.000005 0.000010 16 13,735
20/04/2014 0.000010 0.000010 0.000005 0.000010 0 13,716
19/04/2014 0.000010 0.000010 0.000005 0.000010 10 13,756
18/04/2014 0.000005 0.000010 0.000005 0.000010 7 13,101
17/04/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 1 6,711
16/04/2014 0.000005 0.000011 0.000005 0.000005 172 7,111
15/04/2014 0.000005 0.000010 0.000005 0.000005 8 6,923
14/04/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 9 6,111
13/04/2014 0.000008 0.000009 0.000004 0.000004 14 5,401
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Dougcoin

Dougcoin (DOUG) is a cryptocurrency. Users are able to generate DOUG through the process of mining. More information can be found at http://dougcoin.org/.
Dougcoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu