Vốn Hóa Thị Trường:
Conspiracycoin Conspiracycoin (CYC)
0.000095 USD
0.00000025 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,219 USD
3 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
12,801,722 CYC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Conspiracycoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
11/02/2016 0.000095 0.000096 0.000095 0.000095 2 1,219
10/02/2016 0.000094 0.000096 0.000094 0.000095 2 1,221
09/02/2016 0.000093 0.000097 0.000093 0.000094 28 1,204
08/02/2016 0.000090 0.000094 0.000090 0.000093 17 1,195
07/02/2016 0.000090 0.000102 0.000090 0.000090 9 1,157
06/02/2016 0.000073 0.000110 0.000071 0.000090 46 1,157
05/02/2016 0.000074 0.000078 0.000073 0.000073 0 939
04/02/2016 0.000070 0.000074 0.000070 0.000074 0 948
03/02/2016 0.000071 0.000078 0.000070 0.000070 8 900
02/02/2016 0.000067 0.000086 0.000067 0.000071 31 911
01/02/2016 0.000059 0.000079 0.000059 0.000067 2 859
31/01/2016 0.000091 0.000091 0.000059 0.000059 9 755
30/01/2016 0.000110 0.000141 0.000091 0.000091 18 1,162
29/01/2016 0.000137 0.000141 0.000108 0.000110 15 1,410
28/01/2016 0.000055 0.000341 0.000053 0.000137 318 1,753
27/01/2016 0.000039 0.000095 0.000024 0.000055 30 708
26/01/2016 0.000031 0.000040 0.000024 0.000039 2 502
25/01/2016 0.000117 0.000117 0.000031 0.000031 60 401
24/01/2016 0.000112 0.000122 0.000112 0.000117 7 1,497
23/01/2016 0.000111 0.000121 0.000111 0.000112 3 1,440
22/01/2016 0.000119 0.000119 0.000109 0.000111 0 1,419
21/01/2016 0.000122 0.000123 0.000118 0.000119 0 1,518
20/01/2016 0.000114 0.000123 0.000113 0.000122 3 1,566
19/01/2016 0.000120 0.000135 0.000114 0.000114 3 1,462
18/01/2016 0.000111 0.000120 0.000109 0.000120 6 1,536
17/01/2016 0.000116 0.000117 0.000110 0.000111 1 1,421
16/01/2016 0.000109 0.000127 0.000106 0.000116 5 1,489
15/01/2016 0.000129 0.000129 0.000110 0.000110 1 1,404
14/01/2016 0.000130 0.000130 0.000128 0.000129 2 1,653
13/01/2016 0.000135 0.000135 0.000128 0.000130 7 1,661
12/01/2016 0.000139 0.000139 0.000134 0.000136 5 1,744
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Conspiracycoin

Conspiracycoin (CYC) is a cryptocurrency. Users are able to generate CYC through the process of mining. Conspiracycoin has a current supply of 12,801,722 CYC. The last known price of Conspiracycoin is 0.000095 USD . More information can be found at http://conspiracycoin.org/.
Conspiracycoin Price 0.000095 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,219 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 12,801,722 CYC
Tổng cung tiền 12,801,722 CYC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu