Vốn Hóa Thị Trường:
CAIx CAIx (CAIx)
0.000652 USD
0.00000151 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,055 USD
2 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
1,618,027 CAIx

Dữ liệu lịch sử thị trường cho CAIx

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
05/01/2016 0.000663 0.000664 0.000460 0.000652 2 1,055
04/01/2016 0.000632 0.000664 0.000426 0.000663 4 1,072
03/01/2016 0.000698 0.000702 0.000442 0.000632 1 1,022
02/01/2016 0.000712 0.000715 0.000698 0.000698 0 1,129
01/01/2016 0.000465 0.000712 0.000462 0.000712 0 1,152
31/12/2015 0.000695 0.000703 0.000458 0.000465 3 752
30/12/2015 0.000684 0.000697 0.000667 0.000695 1 1,125
29/12/2015 0.000427 0.000683 0.000426 0.000683 0 1,105
28/12/2015 0.000668 0.000671 0.000423 0.000427 0 690
27/12/2015 0.000613 0.000670 0.000328 0.000667 16 1,079
26/12/2015 0.000816 0.000819 0.000622 0.000623 0 1,007
25/12/2015 0.000819 0.000825 0.000783 0.000815 0 1,319
24/12/2015 0.001106 0.001138 0.000128 0.000819 76 1,325
23/12/2015 0.000829 0.001111 0.000829 0.001105 1 1,788
22/12/2015 0.001092 0.001099 0.000827 0.000831 1 1,344
21/12/2015 0.001058 0.001093 0.000809 0.001092 3 1,767
20/12/2015 0.001094 0.001095 0.000828 0.001057 1 1,711
19/12/2015 0.001154 0.001159 0.001151 0.001157 1 1,872
18/12/2015 0.000878 0.001155 0.000874 0.001155 4 1,868
17/12/2015 0.001137 0.001145 0.001122 0.001135 2 1,837
16/12/2015 0.000935 0.001143 0.000812 0.001137 45 1,840
15/12/2015 0.001306 0.001349 0.000922 0.000933 3 1,509
14/12/2015 0.001067 0.001311 0.000879 0.001306 6 2,114
13/12/2015 0.001074 0.001087 0.000919 0.001069 0 1,729
12/12/2015 0.001085 0.001126 0.000986 0.001077 0 1,742
11/12/2015 0.000873 0.001084 0.000872 0.001082 1 1,750
10/12/2015 0.001002 0.001007 0.000871 0.000873 1 1,412
09/12/2015 0.000997 0.001015 0.000975 0.001001 0 1,620
08/12/2015 0.000941 0.000991 0.000928 0.000991 2 1,604
07/12/2015 0.000816 0.000944 0.000809 0.000942 0 1,524
06/12/2015 0.000933 0.000967 0.000813 0.000822 0 1,331
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About CAIx

CAIx (CAIx) is a cryptocurrency. CAIx has a current supply of 1,618,027 CAIx. The last known price of CAIx is 0.000652 USD .
CAIx Price 0.000652 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,055 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 1,618,027 CAIx
Tổng cung tiền 1,618,027 CAIx
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu