BOR

BoringDAOBoringDAO giá 
BOR

BoringDAO(BOR) has undergone a 1:10000 Token Split to $BORING. To read more about this, see the official post here.
Thêm vào danh sách theo dõi
This is a preview page.
For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token
Lượng cung lưu hành
 
143,642 BOR
71.82%
Tổng cung
 
200,000 BOR
Nguồn cung tối đa
 
200,000 BOR
Thẻ
DeFiPolygon EcosystemHiển thị tất cả

BoringDAO(BOR) has undergone a 1:10000 Token Split to $BORING. To read more about this, see the official post here.

BoringDAO community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Tin tức về BoringDAO%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về BoringDAO

BoringDAO describes itself as a DAO-driven cross-chain service provider for every crypto asset.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BoringDAO analytics

Đang tải...