Các loại tiền điện tử:  12,037Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫42,253,926,078,754,648Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,925,363,473,973,520Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.8% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  96 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,037Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫42,253,926,078,754,648Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,925,363,473,973,520Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.8% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  96 Gwei
Binance KR will shut down on 29 Jan 2021. Binance.com users who have BKRW have several choices to settle the BKRW assets on the Binance exchange. All of these should be done by 29th January, 2021 at 1:00PM KST
BKRW

Binance KRWBKRW

Xếp hạng -
Token
Trên 653 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

BKRW Dữ liệu về giá theo thời gian thực

According to the team at Binance Korea, Fiat South Korean Won can be swapped at 1:1 rate with BKRW stablecoin for trading exclusively on Binance KR.